komunikat prasowy

Fortum na półmetku procesu modernizacji kotłów dla Tauron Wytwarzanie w Jaworznie

26 Czerwiec 2014, 00:00

W ramach wartego 274 mln złotych projektu konsorcjum składające się z Fortum Power and Heat Oy oraz ZRE Katowice S.A. prowadzi montaż instalacji redukcji emisji tlenków azotu (NOx) na sześciu kotłach Elektrowni Jaworzno III, której właścicielem jest Tauron Wytwarzanie S.A. Kontrakt został podpisany w lipcu 2010 roku i będzie realizowany do końca roku 2015. W ramach harmonogramu konsorcjum zabudowuje co roku instalację odazotowania na jednym kotle, natomiast w ostatnim roku kontraktowym instalacje zostaną zamontowane na dwóch kotłach.

Prace modernizacyjne polegają na modyfikacji układu spalania poprzez wymianę palników węglowych typu NR-LCC na nowe palniki niskoemisyjne typu NR-3, zabudowę nowego systemu powietrza dopalającego OFA (Over Fire Air) oraz systemu powietrza osłonowego w celu zabezpieczenia ścian parownika przed korozją. Konsorcjum montuje także niekatalityczną instalację wtrysku mocznika. Zastosowanie tych rozwiązań pozwala osiągnąć redukcję emisji NOx z 470 mg/Nm3 do 190 mg/Nm3.

W ramach konsorcjum Fortum odpowiada za koncepcję, projekt, produkcję dostarczanych elementów, oraz uruchomienie i optymalizację instalacji na zmodernizowanym kotle. ZRE Katowice jest odpowiedzialne za projekt montażowy, montaż wszystkich elementów mechanicznych oraz prace budowlane magazynu mocznika. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów gwarancyjnych na 3 kotłach można stwierdzić, że dotychczas zabudowane instalacje spełniają parametry gwarantowane w kontrakcie.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com