komunikat prasowy

Przyłączamy Kępę Mieszczańską do Wrocławia!

25 Czerwiec 2014, 00:00

Budowa sieci na Kępie Mieszczańskiej jest jednym z najbardziej skomplikowanych i największych dotychczasowych projektów inwestycyjnych firmy we Wrocławiu. Fortum stale rozbudowuje sieć ciepłowniczą, jednak po raz pierwszy włączy do niej jednorazowo tak duży obszar miejski. Łączna długość budowanej sieci szacowana jest na 2000 metrów, a roboty zakończą się w grudniu bieżącego roku.

Kępa Mieszczańska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów w centrum Wrocławia, jednak dotychczas był to teren wojskowy. Sytuacja ta zmieniła się dzięki uchwaleniu w czerwcu ubiegłego roku planu zagospodarowania przestrzennego, który dopuszcza budowę między innymi osiedli mieszkaniowych.

– Deweloperzy wykazują duże zainteresowanie tymi terenami i w najbliższych latach planują wybudowanie tam domów wielorodzinnych. Naturalnym bodźcem do rozwoju tego terenu będzie objęcie go zasięgiem miejskiej sieci ciepłowniczej. Szacujemy, że łączne zapotrzebowanie na moc cieplną Kępy Mieszczańskiej będzie oscylowało w granicach 10 11 MW, co oznacza, że ciepło trafi do około 4 000 przyszłych mieszkańców – mówi Jacek Uhryn, Manager ds. Rozwoju Rynku w Polsce, Fortum.

Aby dostarczać ciepło na wyspę, Fortum wykona przejście pod Odrą o długości 208 metrów. Pod dnem rzeki zostaną położone dwie rury ciepłownicze o średnicy 250 mm każda. Zgodnie z harmonogramem wykonywanie przecisku rozpocznie się we wrześniu.

– Na ułożenie sieci pod dnem Odry zdecydowaliśmy się między innymi ze względów technologicznych i estetycznych. Mimo, że to rozwiązanie kosztuje więcej niż poprowadzenie sieci wzdłuż mostu, to nie obciąża zabytkowych konstrukcji i jest wygodniejsze dla mieszkańców. Technologia sprawdziła się już przy podłączaniu Stadionu Miejskiego, kiedy sieć przeprowadzono pod rzeką Ślęzą – mówi Włodzimierz Popielewski, Manager Inwestycji Sieciowych i Produkcyjnych Fortum.

Firma rozpoczęła również przygotowania do budowy sieci w kierunku planowanego osiedla Nowe Żerniki. Pierwsze prace ziemne rozpoczną się na początku 2015 roku, a długość budowanej sieci wyniesie około 4 km. Całkowite zapotrzebowanie Nowych Żernik na moc cieplną będzie oscylowało wokół 19 MW. Docelowo z ciepła miejskiego będzie korzystać 8 – 10 tysięcy mieszkańców osiedla.

Nowe Żerniki mają stanowić obszar zrównoważonego rozwoju i odpowiadać na potrzeby mieszkańców nowoczesnego miasta, na przykład poprzez ułatwianie budowania więzi społecznych. Dodatkowo między innymi dzięki podłączeniu do sieci ciepłowniczej Fortum osiedle będzie spełniało najwyższe normy ekologiczne.

Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe we Wrocławiu stale rośnie. Tylko w ubiegłym roku Fortum podpisało umowy przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej z 79 nowymi klientami na łączną moc ponad 49 MW. Sieć ciepłownicza we Wrocławiu, jest najdłuższą siecią firmy w Polsce i liczy ponad 500 kilometrów. Należy też do najnowocześniejszych tego typu instalacji w naszym kraju, gdyż w ponad 50 proc. składa się z rur preizolowanych, wyposażonych w systemy wykrywania wilgoci, które pozwalają na natychmiastową lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com