komunikat prasowy

Fortum: Ustalenia szczytu klimatycznego stanowią krok w kierunku gospodarki bezemisyjnej

24 Październik 2014, 00:00

Wśród głównych postanowień szczytu należy wymienić ustalenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej o 40%, w porównaniu z 1990 r., a także postulaty zwiększenia udziału energii odnawialnej do 27% oraz poprawy efektywności energetycznej o 27%. Decyzje UE stanowią istotny krok w kierunku nadchodzących negocjacji klimatycznych, które mają odbyć się w Paryżu pod koniec 2015 r.

Według Fortum redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz handel emisjami powinny pozostać kluczowe dla wdrożenia polityki klimatycznej UE. Z kolei realizacja celów w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej, poprawy efektywności energetycznej oraz redukcji emisji, powinna dotyczyć przede wszystkim sektorów nie objętych ETS. Słuszne jest przyjęcie przez Komisję Europejską jasnego stanowiska, podkreślającego wagę sprawnego systemu handlu emisjami. Należy mieć jednak na uwadze fakt, że określenie ambitniejszych celów nie wystarczy do wzmocnienia systemu obrotu uprawnieniami, dlatego należy podjąć dodatkowe działania w tym zakresie jeszcze przed rokiem 2021.

W tym kontekście kluczowe wydaje się wprowadzenie stabilizującego rynek mechanizmu rezerwy, o którym mowa we wnioskach Rady i który będzie przedmiotem negocjacji w roku 2017. Zwiększyłby on stabilizację i przewidywalność rynku uprawnień, jednocześnie nie wpływając na limity emisji. Dobrze funkcjonujący system handlu emisjami przyczyniłby się z kolei do zwiększenia konkurencyjności na rynku technologii niskoemisyjnych i umożliwił niskokosztowe spełnienie celów klimatycznych.

Realizacja przyjętej polityki klimatycznej do roku 2030 powinna odbywać się przy pomocy możliwie jednolitych narzędzi rynkowych. W ten sposób Europa utrzyma konkurencyjność, a klienci zyskają dostęp do taniej energii ze źródeł niskoemisyjnych. Zapewnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu stanowi wyzwanie, dlatego koszty realizacji celów klimatycznych UE powinny podlegać rekompensacie do momentu, gdy inne kraje zobowiążą się do przestrzegania porównywalnych wartości docelowych.

Podczas szczytu władze Wspólnoty słusznie podkreśliły kluczową rolę w pełni funkcjonującego i zintegrowanego wewnętrznego rynku energetycznego w zwiększaniu wewnętrznego bezpieczeństwa dostaw energii. W opinii Fortum ambitna polityka klimatyczna oparta na wspólnym celu redukcji emisji, w sposób naturalny poprawi bezpieczeństwo dostaw energii, poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i rozwój zarówno odnawialnych, jak i innych niskoemisyjnych źródeł energii.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com