komunikat prasowy

Fortum: Polska potrzebuje inwestycji w elektrociepłownie

09 Luty 2015, 00:00

Fortum w Polsce popiera rozwój skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Wysokosprawne elektrociepłownie wykorzystują paliwa znacznie efektywniej niż elektrownie kondensacyjne czy ciepłownie. Oznacza to także mniejsze emisje, a tym samym ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Wytwarzane w tym procesie ciepło może być wykorzystane do zasilania miejskich sieci ciepłowniczych, których rozbudowa pozwala na eliminację pieców węglowych i innych wysokoemisyjnych źródeł wpływających negatywnie na stan powietrza w polskich miastach.

– Wiele polskich miast jest zaopatrywanych przez wyeksploatowane elektrociepłownie, czasem pamiętające połowę ubiegłego wieku. Aby mogły funkcjonować przez kolejne kilkanaście lat, zakłady te wymagają kosztownej modernizacji. Uważamy, że zamiast tego lepiej postawić na budowę zupełnie nowych, wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych, zasilanych paliwami dostępnymi lokalnie. Takie źródła byłyby dostosowane do potrzeb lokalnego rynku i mogłyby służyć mieszkańcom przez kilkadziesiąt lat mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.

Przedstawiciel Fortum podkreślił konieczność opracowania nowego długoterminowego systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. Obecny system, obowiązujący do 2018 roku, z pewnością zwiększa opłacalność istniejących elektrociepłowni, ale ze względu na krótką perspektywę czasową nie stanowi dla inwestorów skutecznej zachęty dla realizacji nowych projektów.

– W branży energetycznej okres zwrotu z inwestycji wynosi nawet kilkadziesiąt lat. Stabilne otoczenie prawne i długookresowy system wsparcia są więc podstawą nowych inwestycji. Dla podjęcia wiążących decyzji konieczne byłoby określenie docelowego systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji, obejmującego okres przynajmniej 15 lat – dodał Piotr Górnik.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com