komunikat prasowy

Fortum poprawia jakość powietrza w Płocku

06 Luty 2015, 00:00

Według ekspertów poziom stężenia zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach często przekracza dopuszczalne normy, nawet o kilkaset procent. Jest to związane między innymi z występowaniem zjawiska tak zwanej „niskiej emisji”, powstającego w wyniku ogrzewania pomieszczeń przy pomocy indywidualnych pieców lub małych kotłowni węglowych. Skutecznym rozwiązaniem, ograniczającym to szkodliwe zjawisko jest przede wszystkim nieustanny rozwój i rozbudowa miejskich sieci ciepłowniczych.

– Stale inwestujemy w rozwój i popularyzację ciepła sieciowego ponieważ należy ono do najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania pomieszczeń. Dzięki temu nie tylko przyczyniamy się do ograniczania emisji szkodliwych substancji do atmosfery, ale również zapewniamy mieszkańcom bezpieczne i pewne dostawy ciepła – mówi Jacek Uhryn, Manager ds. Rozwoju Rynku w Polsce, Fortum.

Fortum poinformowało, że w 2014 roku podpisało w Płocku umowy przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej z 53 nowymi klientami, na łączną moc blisko 12 MW. Wśród nich znalazło się 27 obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Według ekspertów firmy dla małych źródeł węglowych rzędu 0,5 MW mocy zainstalowanej, przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oznacza obniżenie emisji dwutlenku węgla na poziomie około 8 000kg/rok, pyłu – 2 500 kg/rok, tlenków siarki – 40 kg/rok, benzoalfapireny – 2,7 kg/rok, sadzy – 63 kg/rok.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że Polacy coraz częściej decydują się na wybór ciepła sieciowego. Znajduje to odzwierciedlenie w liczbach, w 2014 roku podpisaliśmy w Polsce prawie 30% więcej umów na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej niż w roku poprzednim. Ponadto, blisko połowa z nich została zawarta z odbiorcami, którzy posiadali już własne źródła ogrzewania lub mieli je zaprojektowane, ale zdecydowali się na skorzystanie z ciepła sieciowego – dodaje Jacek Uhryn.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com