komunikat prasowy

Fortum sprzedało swoje aktywa w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Szwecji za około 6,6 miliarda euro

16 Marzec 2015, 00:00

Na mocy porozumienia połowa udziałów w spółce Fortum Distribution AB trafi do Borealis Infrastructure Management Inc., 20 proc. z nich do Tredje AP-Fonden (AP 3), 17,5 proc. do Folksam, a pozostałe 12,5 proc. do Första AP-Fonden (AP 1).

Transakcja zostanie zakończona w drugim kwartale 2015 roku, po uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem zgód. W wynikach za drugi kwartał 2015 roku firma planuje uwzględnić jednorazowy zysk z tej transakcji w wysokości 4,4 mld euro, co odpowiada kwocie około 5 euro za akcję. W Raporcie Okresowym za pierwszy kwartał 2015 r. Segment Dystrybucji przedstawiony będzie jako działalność zaniechana.

– Sprzedaliśmy nasz biznes dystrybucyjny kompetentnej firmie, mającej bogate doświadczenie w prowadzeniu projektów infrastrukturalnych. Jesteśmy przekonani, że 906 tysięcy naszych klientów będzie miało zapewniony wysoki standard obsługi, a 390 pracowników będzie kontynuować pracę na obecnych warunkach zatrudnienia u rzetelnego pracodawcy. Firma cieszy się doskonałą kondycją finansową i operacyjną, a nowy właściciel planuje rozwijać jej działalność – komentuje Timo Karttinen, p.o. Dyrektora Generalnego spółki Fortum.

Transakcja zamknie proces sprzedaży aktywów dystrybucyjnych firmy w Finlandii, Szwecji i Norwegii, których łączna wartość wyniesie około 9,3 mld euro, przy około 6,3 mld euro zysków ze sprzedaży zaksięgowanych w latach 2014 i 2015. Decyzja ta wynika z przeprowadzonej w 2013 roku strategicznej oceny przyszłych możliwości biznesowych.

– Dzięki sprzedaży dystrybucji energii elektrycznej Fortum skupi się na rozwoju produkcji energii jądrowej i wodnej, a także wytwarzaniu jej w elektrociepłowniach wykorzystujących technologię wysokosprawnej kogeneracji. Będziemy również sprzedawać energię elektryczną i świadczyć usługi związane z obsługą naszych klientów detalicznych, których liczba wynosi około 1,3 miliona. Planujemy w dalszym ciągu wzmacniać naszą pozycję w Szwecji i krajach nordyckich, przy jednoczesnym poszukiwaniu możliwości wzrostu na innych rynkach – dodaje Timo Karttinen.

Długość sieci dystrybucji energii elektrycznej Fortum w Szwecji, która obsługuje około 906 000 klientów, wynosi w przybliżeniu 71 tysięcy kilometrów. Transakcja sprzedaży nie będzie miała bezpośredniego wpływu na klientów, którym w roku 2014 Fortum dostarczyło 13,7 terawatogodzin energii. Udział firmy w segmencie dystrybucji energii elektrycznej w Szwecji wynosi około 17 procent.

Członkowie konsorcjum posiadają ponad 20 lat doświadczenia w akwizycjach i zarządzaniu aktywami infrastrukturalnymi. Połowa udziałów należy do trzech firm zlokalizowanych na terenie Szwecji (AP 1, AP 3 oraz Folksam). Konsorcjum zakłada prowadzenie długoterminowej i stabilnej działalności dystrybucyjnej.

 

Dalszych informacji udziela:

Izabela Van den Bossche

Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 692 209 428