komunikat prasowy

Fortum zbuduje nową elektrociepłownię w Zabrzu

31 Marzec 2015, 00:00

Nowa elektrociepłownia będzie zasilana przede wszystkim węglem i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse Derived Fuel) z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech paliw. Ilość wykorzystywanego RDF-u może sięgać do 50% całkowitego zużycia paliwa. Paliwo alternatywne będzie pozyskiwane od lokalnych dostawców. Nowobudowane źródło zastąpi wyeksploatowane jednostki opalane węglem, zainstalowane obecnie w zakładach Fortum w Zabrzu i Bytomiu. Inwestycja znacząco poprawi efektywność operacyjną EC Zabrze, jak również wpłynie na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji na terenie Zabrza i okolic.   

Możliwości produkcyjne nowej elektrociepłowni wyniosą 220 megawatów (MW) mocy zainstalowanej w paliwie, z czego 145 MW przypadać będzie na produkcję ciepła, a 75 MW na wytwarzanie energii elektrycznej. Szacowana roczna produkcja nowego zakładu wynosić będzie około 730 gigawatogodzin (GWh) ciepła i 550 GWh energii elektrycznej. Budowa ma się rozpocząć do końca tego roku, ale dokładna data zależeć będzie od uzyskania pozwolenia środowiskowego oraz innych niezbędnych decyzji i pozwoleń.

„Wysokosprawna kogeneracja to jedna z trzech kluczowych, strategicznych kompetencji Fortum. Łącząc nasze doświadczenia w efektywnym wytwarzaniu energii z dążeniami do ograniczania zmian klimatycznych, chcemy aktywnie uczestniczyć w transformacji polskiego sektora energetycznego.” - powiedział Markus Rauramo, Senior Vice President of Heat, Electricity Sales and Solutions Division w Fortum. „Polska jest jednym z największych rynków ciepła sieciowego w Europie. Mamy tutaj ugruntowaną pozycję”.

„Bardzo się cieszę, że już wkrótce przejdziemy od etapu planowania nowej elektrociepłowni do jej budowy. Uczestnicząc w tym procesie od samego początku, mogę powiedzieć, że ta decyzja inwestycyjna jest dla mnie niezwykle ważnym krokiem, również osobiście. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, przede wszystkim zaś władzom miejskim w Zabrzu, partnerom biznesowym Fortum oraz całemu naszemu zespołowi.” – powiedział Mikael Lemstrom – prezes Fortum w Polsce.

Fortum działa w Polsce od 2003 roku. Do firmy należą obecnie cztery elektrociepłownie (w Bytomiu, Częstochowie, Świebodzicach i Zabrzu) wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu oraz ponad 800 kilometrów sieci ciepłowniczej, dostarczającej ciepło do 360 tysięcy gospodarstw domowych w Płocku, Wrocławiu, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Całkowite możliwości produkcyjne Fortum w Polsce wynoszą ponad 200 MW (energia elektryczna) i 1 100 MW (ciepło). W Polsce Fortum zatrudnia blisko 600 pracowników.

 

Dalszych informacji udziela:

Izabela Van den Bossche

Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 692 209 428