komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy: 10,2 mln GJ ciepła i ponad 44 mln zł inwestycji

28 Kwiecień 2015, 00:00

Od października 2014 roku do marca 2015 roku Fortum dostarczyło mieszkańcom około 10,2 mln GJ ciepła. To o ponad 10% mniej niż średnia za trzy poprzednie sezony. Powodem tej różnicy była stosunkowo ciepła zima. Fortum dystrybuuje ciepło do mieszkańców za pośrednictwem sieci ciepłowniczej, o łącznej długości przekraczającej 800 km, która jest stale modernizowana oraz rozbudowywana.

– Aby zapewnić mieszkańcom bezpieczne dostawy ciepła w ubiegłym roku przebudowaliśmy odcinki o łącznej długości ponad 7 km. Ponadto zbudowaliśmy 223 nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej, których koszt wyniósł ponad 19,1 mln zł. Podpisaliśmy także 160 umów przyłączeniowych na łączną moc ponad 74 MW. Spośród nich 73 dotyczyły podłączenia obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Przyłączając takie obiekty do sieci ciepłowniczej aktywnie przyczyniamy się do redukcji niskiej emisji – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

Dodatkowo Fortum zainwestowało w 2014 roku ponad 11 mln złotych w swoich elektrociepłowniach, z czego na modernizacje w zakładach w Bytomiu i Zabrzu przeznaczyło łącznie 9,3 mln złotych. W bytomskiej elektrociepłowni firma zmodernizowała między innymi podgrzewacz kotła. Z kolei w przypadku zabrzańskiego zakładu inwestycje objęły przede wszystkim montaż nowej stacji uzdatniania wody, a także rozpoczęcie budowy nowego kotła WR-40. W ubiegłym roku przeprowadzono także prace modernizacyjne w elektrociepłowni przy ulicy Rejtana w Częstochowie warte 2,2 mln złotych, które objęły modernizację układu pomp sieciowych, a także instalacji detekcji i gaszenia pożaru.

– W 2015 roku planujemy zainwestować w naszych spółkach łącznie prawie 180 mln zł. Niemal 27 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci ciepłowniczych i podłączenia nowych klientów. Przygotowujemy się również do rozpoczęcia budowy wielopaliwowej elektrociepłowni w Zabrzu, której całkowita wartość wyniesie 870 milionów złotych oraz budowy kotła szczytowego WR-25 w Bytomiu. Nie zapominamy jednak o naszych istniejących instalacjach. Na przykład w Bytomiu przeprowadzimy wartą 12 mln złotych modernizację jednego z kotłów. Ponadto na bieżąco będziemy modernizować nasze sieci i węzły ciepłownicze – mówi Mariusz Dzikuć, dyrektor ds. inwestycji i akwizycji Fortum.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com