komunikat prasowy

Eksperci: Innowacje w energetyce i ciepłownictwie sprzyjają tworzeniu inteligentnych miast

25 Maj 2015, 00:00

Według uczestników debaty polski konsument energii elektrycznej i ciepła nie jest dziś skłonny do wykorzystania innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług użyteczności publicznej. Wynika to zarówno z uwarunkowań systemowych i regulacyjnych, jak i poziomu jego świadomości. Tymczasem według ekspertów innowacje umożliwiają bardziej świadome korzystanie z mediów, w tym z energii elektrycznej oraz ciepła, i oferują wymierne korzyści materialne i środowiskowe zarówno dostawcom, jak i odbiorcom usług. Dobrym przykładem jest aplikacja Fortum Fiksu, dostępna komercyjnie w Finlandii, będąca ciekawą propozycją dla właścicieli domów jednorodzinnych, w tym domów letniskowych. Program zapewnia możliwość kontroli zużycia energii elektrycznej oraz ciepła na odległość. Według specjalistów wykorzystanie go pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania o 15 proc. w skali roku.

Bazę do rozwoju innowacyjnych rozwiązań w zakresie usług użyteczności publicznej stanowią również rozwiązania sieciowe, takie jak sieci ciepłownicze. Sieci mogą być na bieżąco modyfikowane i usprawniane, co sprzyja rozwojowi innowacji. Przykładem mogą tu być kraje nordyckie, gdzie z powodzeniem funkcjonują tzw. otwarte sieci ciepłownicze umożliwiające odbiorcom sprzedaż nadwyżek ciepła do sieci. Jedną z nich jest obsługiwana przez Fortum największa sieć tego typu zlokalizowana w Sztokholmie. Takie rozwiązanie zapewnia nie tylko ograniczenie kosztów produkcji ciepła, ale również umożliwia zmniejszenie śladu węglowego całego systemu energetycznego.

– Stosunkowo wysoka liczba mieszkań podłączonych do sieci ciepłowniczej i duży udział dni grzewczych w roku czynią z Polski największego po Niemczech konsumenta ciepła sieciowego w Europie. Rozbudowana sieć może łatwo posłużyć do wprowadzania innowacji. Inwestując w inteligentne opomiarowanie oraz usprawniając zarządzanie i kontrolę przepływów w istniejącej infrastrukturze, możemy nie tylko poszerzyć ofertę oraz zwiększyć niezawodność świadczonych usług, ale również przyczynić się do ograniczenia szkodliwych emisji – mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji Fortum.

Innym istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój rynku użyteczności publicznej jest poziom świadomości jego użytkowników. Według autorów raportu „Smartsument – nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości” świadomość przeciętnego Polaka w zakresie wykorzystania energii w gospodarstwie domowym jest dziś bardzo niska, co nie wpływa korzystnie na tempo zmian systemowych oraz ewolucji polskiego konsumenta w kierunku konsumenta przyszłości. Zjawisko to wynika głównie z poziomu rozwoju lokalnego rynku, ale również atrakcyjności ofert przedsiębiorstw. Tymczasem podmioty, które już dziś wdrażają nowatorskie rozwiązania w zakresie korzystania z energii elektrycznej, ciepła czy gospodarki odpadami, mogą wkrótce zyskać znaczną przewagę konkurencyjną.

– Firmy działające na rynku usług użyteczności publicznej coraz częściej poszukują innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą nie tylko na rozszerzenie oferty dla klientów, ale umożliwią również bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów. Dobrym przykładem jest prowadzony przez nas projekt badawczy poświęcony innowacyjnej metodzie produkcji chłodu z ciepła sieciowego. W jego ramach testowana jest instalacja adsorpcyjna, która może w przyszłości posłużyć do zasilania systemów klimatyzacyjnych schładzających powietrze mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. Produkcji i Dystrybucji Fortum.

Według ekspertów stopniowe wprowadzanie innowacji w energetyce i ciepłownictwie w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju inteligentnych miast. Widać to między innymi na przykładzie rozwijanego przy udziale Fortum bezemisyjnego osiedla Stockholm Royal Seaport w Szwecji, gdzie tego typu inicjatywy są już podejmowane.