komunikat prasowy

Fortum przeznaczy prawie 26 mln złotych na inwestycje w elektrociepłowniach w Bytomiu i Zabrzu

14 Maj 2015, 00:00

Fortum podsumowało ubiegłoroczne inwestycje w obu lokalizacjach, które wyniosły w sumie ponad 9,3 mln zł. W bytomskiej elektrociepłowni firma zmodernizowała między innymi podgrzewacz powietrza jednego z kotłów, a także zbudowała stację demineralizacji wody. Z kolei w zabrzańskiej elektrociepłowni Fortum zamontowało nową stację uzdatniania wody, a także zrealizowało kilka mniejszych inwestycji poprawiających stan techniczny infrastruktury produkcyjnej. Oprócz tego, firma zakończyła prace związane z przebudową reprezentacyjnej strefy wejściowej do zabytkowych obiektów. Ponadto pod koniec 2014 roku Fortum uzyskało pozwolenie na budowę nowego kotła typu WR-40 w Elektrociepłowni Zabrze. Inwestycja o łącznej wartości 36 milionów złotych zostanie zrealizowana przed kolejnym sezonem grzewczym. 

– Rok 2014 stał pod znakiem intensywnych prac projektowych związanych z budową nowej elektrociepłowni w Zabrzu, jednak nie zapomnieliśmy o istniejących zakładach. W tym roku na modernizacje w elektrociepłowniach w Zabrzu i Bytomiu zamierzamy przeznaczyć prawie 26 milionów złotych. Znaczącą część tej kwoty będą stanowiły wydatki na modernizację jednego z kotłów w bytomskim zakładzie – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji i dystrybucji Fortum.

Fortum zapowiedziało, że na inwestycje w elektrociepłowni zlokalizowanej w bytomskiej dzielnicy Miechowice przeznaczy niemal 20 milionów złotych. Oprócz modernizacji jednego z istniejących kotłów, firma planuje również budowę nowego kotła szczytowego WR-25.

Elektrociepłownie Fortum w obu miastach od wielu lat stanowią bezpieczne i pewne źródło ciepła dla mieszkańców regionu. W marcu tego roku firma podjęła decyzję o budowie w Zabrzu nowej, wielopaliwowej elektrociepłowni o wartości około 870 milionów złotych. Budowa nowego zakładu w tym mieście jest konieczna dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła, ponieważ już w 2016 roku nastąpi planowe wyłączenie dwóch kotłów w istniejącej elektrociepłowni, a w 2022 roku zostaną wyłączone ostatnie wysłużone jednostki.