komunikat prasowy

Fortum wybrało dostawców kluczowych elementów dla nowej elektrociepłowni w Zabrzu

25 Czerwiec 2015, 00:00

Na mocy podpisanej dzisiaj umowy Amec Foster Wheeler dostarczy do nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu kocioł z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym. Dzięki temu do produkcji energii będą mogły być wykorzystywane węgiel, biomasa oraz paliwo alternatywne (RDF – Refuse Derived Fuel), a także miks tych trzech paliw. Ponadto kocioł zostanie wyposażony w nowoczesny kompleksowy system oczyszczania spalin, co wpłynie na ograniczenie emisji szkodliwych substancji na terenie Zabrza i okolic.

– Zdecydowaliśmy się na wybór renomowanego, międzynarodowego dostawcy, który zaoferował nam sprawdzoną i przyjazną dla środowiska technologię fluidalną w korzystnej cenie. Nowoczesny kocioł wielopaliwowy zapewni nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu wysoką sprawność wytwarzania energii, a także elastyczność paliwową. Dzięki temu, zgodnie z naszą strategią, będziemy mogli swobodnie kształtować miks paliwowy oparty na dostępnych lokalnie surowcach – mówi Mikael Lemström, Prezes Fortum Power and Heat Polska.

Fortum podpisało również umowę z Doosan Škoda Power na dostawę turbozespołu wraz z generatorem oraz systemem wymienników ciepłowniczych. Dzięki temu nowa elektrociepłownia w Zabrzu będzie mogła wytwarzać energię elektryczną i ciepło w ramach jednego procesu technologicznego, czyli kogeneracji. Zapewni to efektywne wykorzystanie paliwa pierwotnego, a także zwiększy sprawność zakładu.

– Strategia Fortum w Polsce zakłada produkcję energii w procesie wysokosprawnej kogeneracji, dlatego zdecydowaliśmy się na wybór turbiny wraz z generatorem, które cechuje bardzo wysoka sprawność wytwarzania. Jestem przekonany, że technologia oferowana przez cenionego na świecie dostawcę zapewni mieszkańcom Zabrza i Bytomia bezpieczną i przyjazną dla środowiska produkcję ciepła sieciowego – mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju Elektrociepłowni Fortum.

Na potrzeby nowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu firma BMH Technology, renomowany dostawca układów podawania paliw odnawialnych, z którym Fortum współpracowało już w trakcie budowy elektrociepłowni w Częstochowie, stworzy i dostarczy zewnętrzny układ podawania węgla i paliwa alternatywnego. Zakres dostaw obejmuje kompleksowy system zapewniający odbieranie, przesiewanie i automatyczny układ pobierania próbek węgla oraz RDF, a także przygotowanie RDF, silos magazynowy
z układem przekazywania paliwa do zasobników przykotłowych.

Usługi konsultanta EPCM dla projektu EC Zabrze pełni ILF Consulting Engineers Polska.

Nowa elektrociepłownia Fortum w Zabrzu charakteryzować się będzie mocą zainstalowaną w paliwie na poziomie 220 megawatów (MW). Całkowita wartość inwestycji wyniesie około 870 milionów złotych (ok. 200 milionów EURO). Elektrociepłownia będzie zaopatrywała w ciepło sieciowe blisko 70 tysięcy gospodarstw domowych w Zabrzu i Bytomiu.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com