komunikat prasowy

Zalew Sobótka zostanie posprzątany

10 Czerwiec 2015, 00:00

Do udziału w projekcie zostały zaproszone wszystkie płockie szkoły średnie (ok. 3000 uczniów), a zakres tematyczny prelekcji skonsultowany został z ekologami delegowanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Zaangażowaliśmy się w projekt realizowany przez WOPR Płock, ponieważ dotyczy on edukacji ekologicznej, czyli jednego z zadań, które stawiamy sobie jako firma. Dbanie o środowisko towarzyszy nam w naszej działalności biznesowej – około 90% energii w UE produkujemy bez emisji CO2. Sprzątanie Zalewu to zamiana w czyn wiedzy przekazanej w trakcie zajęć w szkołach. Zaprosiliśmy uczniów, ale zachęcamy także mieszkańców do przyłączenia się do akcji sprzątania Zalewu w piątek mówi Jacek Ławrecki, Rzecznik Prasowy Fortum.

Zalew „Sobótka” jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Płocku, wyjątkowo chętnie odwiedzanym zarówno przez jego mieszkańców, jak i przez przyjezdnych gości. Efektem ubocznym tak dużej ilości osób odwiedzających to miejsce jest równie duża ilość śmieci, które znacznie obniżają atrakcyjność tego miejsca.

Młodzież zostanie podzielona na grupy, którym zostaną przydzielone poszczególne sektory nabrzeża zalewu „Sobótka”, a nurkowie współpracujący z płockim WOPR posprzątają dno akwenu w części wykorzystywanej latem do kąpieli. Biorąc pod uwagę najnowsze uwarunkowania prawne, śmieci poddane zostaną segregacji, a w przypadku znalezienia odpadów niebezpiecznych powiadomiona zostanie wyspecjalizowana firma sprzątająca. Całość koordynowana jest przez WOPR Płock w porozumieniu z ekologami oraz partneramimówi Piotr Lisocki, Wiceprezes WOPR Płock.

Do współpracy przy projekcie został zaproszony Urząd Miasta Płocka, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz firma SITA, która wyposaży uczestników w kosze na nieczystości oraz zabierze wszystkie zebrane śmieci. Fortum wspiera WOPR Płock od 2013 roku. W 2014 roku firma otrzymała tytuł Przedsiębiorca Społecznie Zaangażowany właśnie za całokształt działań realizowanych we współpracy z Rejonowym Płockim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.