komunikat prasowy

Elektrociepłownia Fortum w Częstochowie ma 5 lat!

22 Wrzesień 2015, 00:00

Od 2010 roku częstochowska elektrociepłownia Fortum wytwarza energię elektryczną i ciepło w ramach jednego procesu technologicznego, tzw. kogeneracji. Dzięki temu zakład  bardzo wydajnie wykorzystuje paliwo, o czym świadczy jego sprawność wynosząca obecnie 90 proc. To oznacza, że aż 90 proc. energii zawartej w dostarczonym paliwie zamieniana jest tu na energię wytworzoną. Dla porównania, w tradycyjnych zakładach produkujących oddzielnie energię elektryczną i ciepło efektywność nie przekracza 60 proc. Przez 5 lat działania elektrociepłownia wyprodukowała łącznie ok. 2,5 TWh ciepła i 1,9 TWh prądu, a jej moce produkcyjne rosną.

„Stale pracujemy nad podnoszeniem efektywności pracy elektrociepłowni w Częstochowie. W 2010 roku zaczynaliśmy produkcję z mocą 64 MW  elektrycznych i 120 MW cieplnych, a dzisiejsze możliwości to już odpowiednio 68,4 MW i 129,1 MW. To oznacza, że jesteśmy w stanie zaspokajać rosnące zapotrzebowanie mieszkańców miasta na wygodny i ekologiczny sposób ogrzewania, jakim  jest ciepło sieciowe” – powiedział Dariusz Siemieniec, kierownik elektrociepłowni Fortum w Częstochowie.

W częstochowskim zakładzie wykorzystuje się dwa rodzaje paliw: węgiel kamienny i paliwo odnawialne – biomasę. Elektrociepłownia posiada wysokosprawny i zautomatyzowany kocioł fluidalny, umożliwiający spalanie tych paliw przy zachowaniu rygorystycznych standardów ekologicznych obiektu. Udział biomasy w całkowitym wytwarzaniu energii  w porównaniu z rokiem 2010 wzrósł z 25  do 35 proc. To oznacza, że w ciągu doby elektrociepłownia współspala dziś około 600 ton tego odnawialnego paliwa. Od 2010 roku spalono tu w sumie blisko 800 tysięcy ton biomasy, co odpowiada pojemności 32 tysięcy ciężarówek. Dla porównania, ilość spalonego w tym czasie węgla to 750 tysięcy ton, czyli tyle, ile zmieści się w pięciuset 25-wagonowych pociągach. Największą część spalanej biomasy stanowią zrębki drzewne, pozostałości z likwidowanych sadów owocowych i wierzba energetyczna, choć w ostatnich latach w zakładzie testowano również spalanie innych jej rodzajów, m.in. pelletu z łusek słonecznika czy łupin kukurydzy. Wykorzystywanie przez Fortum biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła to dobry krok ku rozwojowi produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Polsce i ograniczeniu emisji CO2. Dzięki współspalaniu biomasy w Częstochowie uniknięto emisji ponad 625 tysięcy ton CO2. To dowód na realizację globalnej strategii Fortum, która opiera się na dążeniu do maksymalnej redukcji dwutlenku węgla w procesie produkcji energii.

EC Fortum w Częstochowie od początku istnienia spełnia restrykcyjne wymogi unijne dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji pyłów i tlenków azotu, które w Polsce wejdą w życie dopiero w 2016 roku. Nowoczesne rozwiązania technologiczne stosowane w elektrociepłowni Fortum sprawiają, że poziomy szkodliwych emisji znajdują się tu znacznie poniżej określonych prawem norm.

Obecność Fortum w Częstochowie wykracza poza działalność produkcyjną elektrociepłowni. Od lat firma aktywnie angażuje się w wydarzenia społeczne kulturalne miasta. Przykładem jest cykliczne otwarte kino plenerowe „Leżak Fortum” organizowane wspólnie z Miastem Częstochowa.  Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszą się również inicjatywy własne Fortum, takie jak akcja Honorowy Dawca Energii Fortum oraz Dni Otwarte elektrociepłowni. Podczas ostatniego wydarzenia tego typu w czerwcu br. zakład odwiedziło ponad 200 częstochowian.