komunikat prasowy

Fortum poprowadziło sieć ciepłowniczą pod dnem rzeki Ślęzy

17 Wrzesień 2015, 00:00

Aby poprowadzić infrastrukturę ciepłowniczą pod Ślęzą Fortum wykorzystało innowacyjną technologię mikrotunelingu sterowanego, która umożliwia bezwykopowe tworzenie instalacji podziemnych. Na głębokości 2 metrów pod dnem rzeki wydrążono tunel o długości około 43 metrów. Następnie do otworu wprowadzono dwie rury osłonowe z tworzywa sztucznego i średnicy 752 mm każda, do których następnie wsunięto stalowe preizolowane rury ciepłownicze, każda o średnicy zewnętrznej 500 mm. Wykorzystane rury są wyposażone w systemy wykrywania wilgoci, które pozwalają na natychmiastową lokalizację nawet najmniejszych nieszczelności.

– Przy planowaniu sieci na osiedle Nowe Żerniki musieliśmy zdecydować w jaki sposób pokonać takie przeszkody jak rzeka Ślęza czy Autostradowa Obwodnica Wrocławia. Ostatecznie podjęliśmy decyzję o wykorzystaniu technologii mikrotunelingu sterowanego, która znacznie ogranicza ingerencję prac budowlanych w otoczenie. Szacujemy, że docelowo z ciepła sieciowego na powstającym osiedlu Nowe Żerniki będzie korzystało od 8 do 10 tysięcy przyszłych mieszkańców – mówi Włodzimierz Popielewski, Manager Inwestycji Sieciowych i Produkcyjnych Fortum.

Budowa magistrali ciepłowniczej o długości 2 kilometrów na potrzeby osiedla Nowe Żerniki to największy dotychczasowy projekt inwestycyjny Fortum we Wrocławiu. Zgodnie z planem prace budowlane zakończą się w październiku 2015 roku. Łączne zapotrzebowanie na ciepło sieciowe Nowych Żernik będzie wynosiło około 19 megawatów, a długość sieci rozprowadzającej ciepło na samym osiedlu wyniesie około 2,5 km. Dodatkowo budowana magistrala będzie dysponowała odpowiednią rezerwą mocy, która umożliwi dalszą jej rozbudowę w kierunku zachodnim i północnym, na przykład na potrzeby nowego szpitala we Wrocławiu.

Osiedle Nowe Żerniki zostanie zbudowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Znajdą w nim zastosowanie proekologiczne rozwiązania odpowiadające potrzebom mieszkańców nowoczesnego miasta. Jednym z nich jest ciepło sieciowe, należące do najbardziej efektywnych i przyjaznych środowisku sposobów ogrzewania pomieszczeń.