komunikat prasowy

Umowa na budowę nowej ciepłowni Fortum w Bytomiu podpisana

01 Wrzesień 2015, 00:00

Na mocy umowy z Fortum, firma Erbud S.A. wybuduje na terenie bytomskiej elektrociepłowni Miechowice nową ciepłownię wyposażoną w kocioł WR-25. Będzie ona w pierwszej kolejności stanowiła rezerwę dla istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Bytomiu, docelowo zaś ma pełnić funkcję źródła szczytowego dla nowej elektrociepłowni w Zabrzu, która od 2018 roku będzie produkowała ciepło dla mieszkańców Bytomia i Zabrza.

– Budowa nowych mocy wytwórczych w Bytomiu jest częścią realizowanego przez Fortum dużego projektu odbudowy mocy wytwórczych na Śląsku. Aktualnie ciepło jest produkowane w elektrociepłowni Miechowice, którą stale modernizujemy. Jedynie w tym roku wydamy na ten cel ponad 12 mln PLN, jednak ze względu na regulacje unijne wysłużone kotły w Miechowicach będą musiały być stopniowo wygaszane. Nowa ciepłownia w Bytomiu w połączeniu z elektrociepłownią, którą wybudujemy w Zabrzu, zapewni bytomianom dostęp do konkurencyjnego cenowo ciepła sieciowego. Pragnę podkreślić, że zarówno dzisiaj jak i długiej perspektywie czasowej Fortum zapewnia bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Bytomia – mówi Piotr Górnik, Dyrektor ds. produkcji Fortum Power and Heat Polska.

Nowa ciepłownia budowana przez firmę Erbud S.A. będzie stanowiła odrębny kompleks obiektów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej elektrociepłowni Fortum w Miechowicach. W ramach projektu powstanie między innymi budynek kotłowni, niezależny komin, instalacje odsiarczania spalin, a także zaprojektowany zgodnie z najnowszymi standardami plac węglowy. Nowoczesny kocioł WR-25 spełniający rygorystyczne normy środowiskowe, został zaprojektowany tak, aby w przypadku dalszego zaostrzenia limitów emisyjnych w przyszłości, mógł zostać do nich dostosowany bez konieczności ingerencji w jego konstrukcję. 

 – Ten kontrakt jest efektem rozwoju całej grupy Erbud. Dywersyfikujemy segmenty działalności ze szczególnym naciskiem na sektor elektroenergetyczny. Z powodzeniem rozszerzamy portfel zamówień, korzystając z naszego bogatego doświadczenia w zakresie projektowania, budowania, usług serwisowych oraz inżynieryjnych dla energetyki oraz przemysłu. Liczymy na dalszy wzrost zamówień w tym segmencie oraz na pozyskanie nowych kontraktów – powiedział Jerzy Polaszek, Prezes Zarządu Erbud Industry Sp. z o.o.

***

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com


ERBUD

Grupa Erbud jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych na rynku polskim. Posiada 25-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Swoją działalność koncentruje w segmentach budownictwa kubaturowego, budownictwa inżynieryjno-drogowego, budownictwa przemysłowego, w segmencie deweloperskim oraz w inżynierii i serwisu dla energetyki. W skład Grupy wchodzi siedem spółek specjalizujących się w różnych obszarach budownictwa. Są wśród nich zarówno firmy działające na rynku lokalnym (Budlex S.A. i Erbud Rzeszów), ogólnopolskim (Erbud Industry, PBDI) oraz zagranicznym: niemieckim i belgijskim (GWI Bauunternehmung GmbH). Na obszarze ogólnoeuropejskim działają spółki Erbud S.A. i Erbud International sp. z o.o. Dotychczas spółki Grupy, jako generalny wykonawca, realizowały projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowe. Od 2007 roku Erbud S.A. jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i wchodzi w skład indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo.

Podmiotem, który będzie realizował, w głównej mierze, projekt w Bytomiu będzie Erbud Industry Sp. z o.o., należąca do grupy kapitałowej Erbud. Erbud Industry oferuje usługi projektowania, budowania, a także usługi serwisowe oraz inżynieryjne dla energetyki i przemysłu. Główne pola aktywności to projektowanie, budowa, remonty, modernizacje, stały serwis obiektów, instalacji, urządzeń w energetyce, a także w przemyśle chemicznym, papierniczym oraz infrastrukturze komunalnej miast i gmin. Spółka świadczy również specjalistyczne doradztwo i badania techniczne.