komunikat prasowy

Fortum o COP21: Emisje należy redukować po jak najniższych kosztach

30 Listopad 2015, 00:00

Wiceprezes ds. relacji korporacyjnych w Fortum stwierdził, że firma z nadzieją patrzy na paryski szczyt COP21 jako na ważny krok w procesie łagodzenia zmian klimatycznych. Jego zdaniem współpraca największych światowych emitentów powinna opierać się na dążeniu do budowy globalnej gospodarki niskoemisyjnej.

– Niezbędne jest stworzenie ram długoterminowej polityki klimatycznej, która zachęci do inwestycji w rozwój technologii niskoemisyjnych. Powinna ona zapewnić stabilność systemu handlu emisjami oraz przewidywalność cen uprawnień emisyjnych. Ujednolicenie tych rozwiązań w skali globalnej oraz powiązanie ze sobą istniejących i powstających systemów handlu emisjami CO2 mogłoby stanowić ważny krok w drodze do redukcji emisji – mówił Esa Hyvärinen, wiceprezes ds. relacji korporacyjnych w Fortum.

W opinii eksperta Fortum każdy kraj posiada specyficzne uwarunkowania, które muszą być uwzględnione w dążeniu do budowy gospodarki niskoemisyjnej. Jego zdaniem redukcja emisji w poszczególnych krajach powinna się odbywać po jak najniższych kosztach, tak aby nie odbijała się negatywnie na konkurencyjności gospodarek i cenach energii. Państwa o dużej liczbie dni słonecznych mogą skoncentrować się na rozwoju energetyki solarnej, podczas gdy w innych krajach bardziej skuteczne i opłacalne może okazać się postawienie na energetykę wiatrową czy wodną.

Z perspektywy polskiej energetyki najistotniejsze wydaje się dążenie do zwiększania efektywności produkcji i wykorzystania paliw dostępnych lokalnie. Na przykład w sektorze ciepłowniczym dobrym rozwiązaniem jest budowa wysokosprawnych elektrociepłowni wyposażonych w kotły wielopaliwowe. Zapewniają one nie tylko wydajną produkcję energii, ale pozwalają również na dywersyfikację miksu paliwowego i szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak biomasa dodał Esa Hyvärinen.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com