komunikat prasowy

Trójstronne porozumienie dla zrównoważonego rozwoju Wrocławia

20 Listopad 2015, 00:00

„Porozumienie na rzecz zrównoważonego rozwoju” to wspólny projekt trzech podmiotów odpowiedzialnych m. in. za bezpieczeństwo energetyczne Wrocławia: władz miasta, producenta ciepła – spółki Kogeneracja z Grupy EDF oraz dystrybutora ciepła - firmy Fortum Power and Heat Polska. Głównym celem porozumienia jest zwiększenie efektywności działań realizowanych w ramach rynku ciepła na rzecz mieszkańców miasta.

- Jednym z priorytetów w rozwoju Wrocławia jest podnoszenie jakości życia. Do tych działań zalicza się troska o środowisko, dlatego podpisanie porozumienia to kolejny krok w dobrym kierunku – mówi Rafał Dutkiewicz, prezydent Wrocławia.

Strony porozumienia wykorzystają wspólne doświadczenia w ramach funkcjonowania rynku ciepła we Wrocławiu. Koordynacja działań pozwoli na efektywne planowanie i wdrażanie projektów, odpowiadających bieżącym potrzebom wrocławian i zmieniającym się uwarunkowaniom prawnym.

Porozumienie określa cztery kluczowe kierunki współpracy - bezpieczeństwo i efektywność energetyczną, środowisko i odpowiedzialność społeczną. To filary, które łączą działalność władz Wrocławia oraz producenta i dystrybutora ciepła – podkreśla Thierry Doucerain, prezes zarządu EDF Polska.

- Wykorzystując potencjał wszystkich stron będziemy mogli jeszcze efektywniej współpracować na rzecz miasta i jego mieszkańców – zaznacza Wojciech Heydel, prezes Kogeneracji.

W ramach bezpieczeństwa energetycznego strony porozumienia będą realizować projekty umożliwiające szerszy dostęp mieszkańców do ciepła sieciowego. Efektywność energetyczną ma z kolei poprawić m.in. edukacja w tym obszarze przedstawicieli administracji, projektantów, inwestorów i mieszkańców Wrocławia. Obszar środowiskowy to przede wszystkim współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Strony poświęcą przy tym szczególną uwagę problemowi tzw. niskiej emisji. Z kolei w ramach odpowiedzialności społecznej planują m.in. realizację wspólnych działań na rzecz promocji postaw proekologicznych.

- Dynamiczny rozwój Wrocławia idzie w parze z rosnącą liczbą mieszkańców, którzy korzystają z ciepła sieciowego, przyjaznego dla środowiska. Działając wspólnie możemy być skuteczniejsi i sprawiać, by Wrocław stawał się coraz lepszym miejscem do życia – mówi Mikael Lemström, prezes Fortum Power and Heat Polska.

Wymienione kierunki działań będą realizowane przez organy reprezentujące wszystkie strony porozumienia  w podejściu projektowym. Na mocy porozumienia prezydent miasta i prezesi obu spółek utworzą radę programową. W pierwszym kroku powoła ona komitet sterujący, który zajmie się m.in. przygotowaniem „Rocznego planu współpracy”, wskazującego konkretne projekty na przyszły rok. Komitet powoła też menedżerów projektów, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych działań.

Kontakt dla mediów:

Arkadiusz Filipowski, rzecznik prasowy UM Wrocław: arkadiusz [kropka] filipowski [małpa] um [kropka] wroc [kropka] pl, tel. 728 489 960

Anna Kierzkowska-Wincek, rzecznik prasowy w Kogeneracji:  anna [kropka] kierzkowska-wincek [małpa] kogeneracja [kropka] com [kropka] pl, tel. 695 286 016

Jacek Ławrecki, rzecznik prasowy Fortum Power and Heat Polska: jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com, tel. 662 183 746