komunikat prasowy

Fortum ogłasza w Polsce wezwanie do sprzedaży akcji spółki DUON prowadzącej sprzedaż energii elektrycznej i gazu

08 Styczeń 2016, 00:00

Oferowana cena za akcję wynosi PLN 3,85, co oznacza 19,2% premii w stosunku do trzymiesięcznej średniej ważonej kursu akcji DUONu. Okres zapisów rozpoczyna się 28 stycznia 2016 roku, a jego przewidywane zakończenie nastąpi 26 lutego 2016. Wezwanie ogłoszono zgodnie z polskim ustawodawstwem i regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a jego realizacja jest uzależniona od uzyskania zgody Prezesa UOKiK.

Udziałowcy reprezentujący około 44% kapitału akcyjnego spółki DUON, w tym obecni członkowie zarządu, zobowiązali się do sprzedaży swoich akcji na rzecz Fortum pod pewnymi warunkami. Obecnie Fortum nie posiada akcji spółki DUON.

DUON prowadzi sprzedaż energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce na zasadzie TPA (ang. Third Party Access), tj. poprzez sieci operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych. Jest jednym z największych podmiotów prywatnych prowadzących detaliczny obrót energią elektryczną i gazem. Ponadto, DUON prowadzi hurtową sprzedaż energii elektrycznej i gazu. Spółka dostarcza także gaz sieciowy oraz skroplony (LNG) z wykorzystaniem swej własnej infrastruktury. Kapitalizacja rynkowa spółki w dniu 7 stycznia 2016 roku wynosiła ok. PLN 393 mln (ok. EUR 90 mln).

- DUON stanowiłby dla nas dobrą platformę wzrostu na polskim rynku detalicznym, a Fortum poszukuje sposobów szybszego rozwoju w obszarze nowych usług energetycznych dla klientów indywidualnych, społeczności lokalnych oraz firm - mówi Markus Rauramo, wiceprezes Fortum.

 

Dalszych informacji udziela:

Izabela Van den Bossche

Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 692 209 428

 

***

Grupa Kapitałowa DUON

DUON jest sprzedawcą energii elektrycznej i gazu ziemnego. Firma powstała w 2000 roku i obecnie jest jednym z wiodących niezależnych dostawców energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce. Jest też wiodącym dystrybutorem LNG. W 2014 roku jej przychody wyniosły PLN 636 mln (EUR 152 mln) a EBIDTA PLN 36 mln (EUR 9 mln). Zatrudnia ok. 500 osób i jest notowana na warszawskiej GPW od 2007 roku (DUO:WSE).

 

Fortum w Polsce

W Polsce Fortum  jest obecne od roku 2003. Posiada trzy elektrociepłownie i ponad 800 km sieci ciepłowniczych, zapewniając ciepło 360 000 gospodarstw domowych we Wrocławiu, Płocku, Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Zdolności wytwórcze Fortum wynoszą ponad 200 MW energii elektrycznej oraz ponad 1 100 MW ciepła. Obecnie Fortum buduje nową, wielopaliwową elektrociepłownię w Zabrzu. Całkowita wartość tej inwestycji wynosi PLN 870 mln (EUR 200 mln). Firma zatrudnia w Polsce ok. 600 pracowników.