komunikat prasowy

Nowa wizja Fortum oraz filary strategii; aktualizacja celów finansowych

03 Luty 2016, 00:00

Branża energetyczna zmienia się szybko pod wpływem globalnych trendów, takich jak zmiany klimatyczne, urbanizacja, zwiększenie aktywności klientów, czy też pojawiające się nowe możliwości, jakie daje digitalizacja i szybki rozwój technologii w obszarze energetyki. Niskie ceny energii, będące skutkiem taniejących surowców, dotowanego rozwoju OZE oraz ogólnie niskiego wzrostu gospodarczego, wymusiły potrzebę transformacji przemysłu energetycznego. Jednocześnie, branża energetyczna musi stać się liderem łagodzenia zmian klimatycznych.

Strategia Fortum ma cztery filary: (1) zwiększanie wydajności posiadanych aktywów oraz proaktywność w transformacji branży energetycznej, (2) tworzenie zrównoważonych rozwiązań dla rozwijających się miast i terenów miejskich, (3) zwiększanie inwestycji w energetykę solarną i wiatrową oraz (4) rozwój nowych przedsięwzięć w obszarze energetyki.

Nasza nowa wizja - lider w obszarze czystej energii - łączy wszystkie te zagadnienia. Mocna pozycja gotówkowa netto daje nam niepowtarzalną możliwość rozwoju i odegrania proaktywnej roli w procesie transformacji branży. Wykorzystując naszą dobrą sytuację finansową, będziemy inwestować w rozwój w takim zakresie, w jakim będzie to możliwe przy zachowaniu zakładanych proporcji porównywalnego długu netto do EBIDTA mówi Pekka Lundmark, Prezes i CEO Fortum. Celem jest wzmocnienie pozycji na rynkach, na których działamy obecnie i szerzej w Europie poprzez konsolidację. Jednocześnie chcemy wykorzystać posiadane kompetencje i know-how do stworzenia nowych strumieni przychodów opartych na innych czynnikach tworzenia wartości niż hurtowa cena energii elektrycznej na rynkach nordyckich.

Teraz, gdy przyjęliśmy strategię, następnym krokiem będzie dostosowanie organizacji i modelu działania, aby zapewnić jej szybkie i skuteczne wdrożenie dodaje Lundmark.

Cztery filary strategii Fortum

Zwiększenie wydajności i transformacja branży

Dla zapewnienia konkurencyjności posiadanych obecnie aktywów produkcyjnych, Fortum zwiększy wydajność, obniży koszty, zwiększy efektywność w dziedzinie zakupów, a także efektywność kapitałową we wszystkich obszarach operacyjnych. Pierwszym krokiem będzie zmniejszenie kosztów stałych prowadzonej obecnie działalności o 100 mln euro do końca 2017 roku.

Fortum dąży do tworzenia wartości poprzez konsolidację sektora usług użyteczności publicznej oraz restrukturyzację w ramach fuzji i przejęć, zarówno na tych rynkach, gdzie działa obecnie jak i szerzej w obszarze integrującego się rynku europejskiego.

Tworzenie rozwiązań dla zrównoważonych miast

Rozwijające się miasta i obszary miejskie stoją w obliczu wielu wyzwań, takich jak wysoki poziom emisji wynikający ze stosowania nieefektywnych form ogrzewania, chłodzenia i produkcji energii elektrycznej, rosnące ilości odpadów czy duże zanieczyszczenie i hałas powodowane przez ruch drogowy. Fortum chce wykorzystać swoje doświadczenie, by pomóc miastom w rozwiązaniu tych problemów w sposób zrównoważony, a także wspierać budowę gospodarki w obiegu zamkniętym. Rozwiązania, jakie proponuje Fortum to wydajne i niezawodne ciepło sieciowe i chłód sieciowy, zintegrowane koncepcje i aplikacje w obszarze detalicznej sprzedaży energii elektrycznej, produkcja energii z odpadów oraz przetwarzanie odpadów, a także inteligentne systemy ładowania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, firma widzi nowe możliwości przychodów w oferowaniu rozmaitych usług eksperckich obejmujących różne obszary swojego działania.

Celem Fortum jest rozwój głownie na rynkach, na których działa obecnie, jak również szerzej na rynku europejskim. Fortum zbada również możliwości rozwoju na wyselekcjonowanych terenach miejskich w Azji.

Rozwój w obszarach energetyki solarnej i wiatrowej

Fortum chce rozwijać swoje portfolio aktywów w obszarze produkcji energii z wiatru i ze słońca realizując projekty inwestycyjne o mocy liczonej w gigawatach. W obu dziedzinach mamy do czynienia z szybkim dojrzewaniem technologii. Jednocześnie rośnie znaczenie kompetencji związanych ze świadczeniem usług użyteczności publicznej, ponieważ systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii są powoli wygaszane, a produkcja energii z OZE zaczyna coraz bardziej opierać się na mechanizmach rynkowych.

W przypadku energetyki wiatrowej rynki, na których Fortum jest już obecne oraz inne kraje w Europie oferują korzystne warunki rozwoju. Jeśli chodzi o energetykę solarną to rozwój wymaga szerszego spojrzenia geograficznego, również w nowych lokalizacjach.

Nowe przedsięwzięcia w obszarze energetyki

Start-upy mają coraz większy wpływ nie tylko na rozwój innowacyjnych technologii, ale również na kształt modeli biznesowych firm działających na dynamicznie zmieniającym się rynku energetycznym. Digitalizacja pozwoli na zwiększenie wydajności dotychczasowej działalności, a także umożliwi rozwój nowej oferty dla klientów.

Fortum chce być liderem rozwoju nowoczesnych technologii i aplikacji dla sektora energetycznego. W celu zwiększenia innowacyjności oraz przyspieszenia komercjalizacji nowych usług, firma położy większy nacisk na innowacyjność i digitalizację w ramach swojej organizacji, a także podejmie współpracę z najlepszymi światowymi dostawcami, obiecującymi firmami technologicznymi i instytutami badawczymi. Ponadto planuje zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie inwestycje w start-upy oferujące ciekawe innowacje.

Długoterminowe cele finansowe

Zaktualizowane cele finansowe Fortum dają obraz potencjału firmy jeśli chodzi o budowanie wartości w dłuższej perspektywie czasowej, a także w obszarze nowej strategii rozwoju i działań biznesowych. Nowe długoterminowe cele to:

- zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) na poziomie co najmniej 10%

- proporcja porównywalnego długu netto do EBIDTA na poziomie wynoszącym ok. 2,5

Poprzednie długoterminowe cele finansowe zakładały: zwrot z zaangażowanego kapitału (ROCE) na poziomie 12% oraz proporcja porównywanego długu netto do EBIDTA - około 2,5.

Polityka dywidendowa Fortum pozostaje bez zmian: celem firmy jest wypłata stabilnej, zrównoważonej i z czasem rosnącej dywidendy na poziomie 50-80% zysku na akcję z wyłączeniem pozycji jednorazowych.

 

Dalszych informacji udziela:

Izabela Van den Bossche

Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 692 209 428