komunikat prasowy

Fortum uruchomiło nowy kocioł w Elektrociepłowni Zabrze

03 Marzec 2016, 00:00

Oprócz nowoczesnego kotła w ramach inwestycji Fortum wybudowało niezależny komin oraz instalację odpopielania i odsiarczania spalin. Dodatkowo firma zdecydowała się na wykonanie nowatorskiej instalacji odżużlania z zamkniętym zbiornikiem żużla. To przyjazne dla środowiska nowatorskie rozwiązanie nie było jak dotychczas stosowane dla tego typu kotłów.

- Stare, wyeksploatowane urządzenia wytwórcze w zabrzańskiej elektrociepłowni przepracowały w ciągu kilkudziesięciu lat nawet 300 000 godzin. Nowa, wydajna instalacja produkcyjna pozwoli na bardziej efektywną produkcję energii przy równoczesnym zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń - mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.

Zastąpienie wyłączonych urządzeń nowym kotłem wpłynie na obniżenie emisji zanieczyszczeń do wartości poniżej określonych prawem limitów. Dla porównywalnej produkcji ciepła, emisja tlenków siarki i azotu obniży się o około 30 proc., natomiast emisja pyłu spadnie o około 70 proc.

- Budowa nowego kotła w Elektrociepłowni Zabrze jest pierwszym etapem procesu zastępowania wysłużonych instalacji działających w zakładzie od początku lat 50. ubiegłego wieku. Jego  finałem będzie uruchomienie nowej elektrociepłowni Fortum dla Zabrza i Bytomia w 2018 roku. Wówczas kocioł przejmie funkcję źródła wspomagającego dla powstającego w Zabrzu zakładu - mówi Adam Kampa, manager ds. rozwoju elektrociepłowni Fortum.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com