komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Częstochowie: ponad 1,4 mln GJ ciepła i blisko 5 mln zł na inwestycje

20 Kwiecień 2016, 00:00

Od października 2015 roku do marca 2016 roku Fortum dostarczyło częstochowianom ponad 1,4 mln GJ ciepła. To o około 5% (78 tys. GJ) mniej niż wynosi średnia za poprzednie trzy sezony i niemal dokładnie tyle, ile w roku ubiegłym, mimo że tegoroczna zima była nieco chłodniejsza niż poprzednia. Może to wynikać z bardziej świadomego korzystania z ciepła przez mieszkańców, a także z konsekwentnie prowadzonej przez Fortum optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej. Najwięcej ciepła, bo aż ponad 17 tys. GJ, Fortum dostarczyło 3 stycznia 2016 roku, kiedy średnia temperatura dobowa wyniosła –13,5oC.

Łączna długość sieci ciepłowniczej Fortum w Częstochowie wyniosła na koniec 2015 roku około 180 km. Fortum nieustannie modernizuje i rozbudowuje sieć, aby zapewnić mieszkańcom niezawodne oraz bezpieczne dostawy ciepła w konkurencyjnej cenie. W 2015 roku firma przebudowała sieć między innymi w rejonie ulic Kosmicznej, Kiedrzyńskiej, Worcella, Kościuszki, Czartoryskiego, Sowińskiego, Kasztanowej, Okólnej, Żareckiej i Jagiellońskiej za kwotę blisko 1,6 mln zł.

– W ubiegłym roku podłączyliśmy do sieci ciepłowniczej 15 obiektów za kwotę prawie 2 milionów złotych. Przyłączenia objęły rejony ulic: Krakowskiej, Strażackiej, Katedralnej, Bialskiej, Botanicznej, Dąbrowskiego, Wolności, Kilińskiego, Bardowskiego i Staffa. Ponadto, podpisaliśmy umowy przyłączeniowe do miejskiej sieci ciepłowniczej z 38 nowymi klientami, na łączną moc ponad 6,7 MW mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

W ubiegłym roku Fortum przeprowadziło także prace modernizacyjne w elektrociepłowni przy ulicy Rejtana na łączną kwotę 1,4 mln zł. Miały one na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności energetycznej zakładu. W ramach prac zamontowano między innymi system zabezpieczenia przeciwpożarowego dla serwerowni, a także panele fotowoltaiczne, które będą produkowały ekologiczną energię na potrzeby własne elektrociepłowni.

– W bieżącym roku planujemy dalsze modernizacje źródeł ciepła, przeznaczymy na ten cel blisko 3,8 mln zł. Wśród projektów realizowanych w elektrociepłowni, znajdą się między innymi budowa układu uzdatniania wody z rzeki do chłodni wentylatorowej, a także zwiększenie odporności na erozję rur w komorze paleniskowej kotła. Planujemy także budowę nowego systemu oczyszczania spalin w ciepłowni, która znajduje się na terenie zakładu przy ulicy Rejtana – mówi Dariusz Siemieniec, kierownik elektrociepłowni Fortum w Częstochowie.

Plany Fortum na rok 2016 w Częstochowie zakładają również dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej. Za kwotę około 3 milionów złotych firma podłączy do sieci miejskiej budynki przy ulicach Augustyna, Sikorskiego, Mościckiego, Równoległej, Rejtana, Niepodległości, Łódzkiej, Racławickiej, Kasztanowej oraz Rapackiego. Sieć ciepłownicza będzie także na bieżąco modernizowana w rejonie ulic Próchnika, Iłłakowiczówny, Botanicznej, Okólnej, Sobieskiego, Staszica, Jagiellońskiej, Worcella, Waszyngtona oraz Racławickiej. Według planów na ten cel przeznaczone zostanie 2,3 mln zł.

Fortum wdraża również zaawansowany system monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi, który umożliwi poprawę efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła. Dzięki temu zwiększy się niezawodność dostaw ciepła, a proces obsługi technicznej odbiorców będzie sprawniejszy. Planowane nakłady związane z realizacją projektu w Częstochowie w bieżącym roku to 1,9 mln zł. Łącznie inwestycje Fortum w Częstochowie w 2016 roku wyniosą około 11 milionów złotych.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel:+48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com