komunikat prasowy

Fortum proponuje innowacyjną koncepcję systemu gospodarowania odpadami dla Wrocławia

29 Kwiecień 2016, 00:00

Innowacyjny system gospodarowania odpadami proponowany przez Fortum opiera się na założeniach koncepcji budowy gospodarki o obiegu zamkniętym (tzw. circular economy). Zakłada ona maksymalnie efektywne wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Koncepcja Fortum wpisuje się również w ambitne krajowe i unijne cele związane z poziomem recyklingu odpadów komunalnych. Dziś Fortum zgłosiło chęć prezentacji swojej koncepcji władzom Wrocławia w ramach dialogu technicznego ogłoszonego przez spółkę Ekosystem.

- Zgodnie z naszą strategią biznesową chcemy oferować miastom kompleksowe i zrównoważone rozwiązania, między innym w zakresie gospodarowania odpadami. Propozycja dla Wrocławia wpisuje się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym i zakłada efektywny odzysk surowców i energii z odpadów. Dzięki temu na wysypiska trafi znacznie mniej odpadów niż obecnie  mówi Mikael Lemström, prezes Fortum Power and Heat Polska.

Kluczowym elementem proponowanego przez Fortum systemu gospodarowania odpadami jest zaawansowana technologiczne, efektywna sortownia odpadów. Gwarantowałaby ona wysoki poziom odzysku surowców wtórnych i wartościowych materiałów. Natomiast nowoczesna elektrociepłownia wielopaliwowa mogłaby spalać m.in. odpady resztkowe pozostałe po sortowaniu, zapewniając tym samym efektywny odzysk zawartej w nich energii. Tak zaprojektowany system maksymalnie ograniczyłby ilość odpadów trafiających na składowisko.

Fortum ma doświadczenie w realizacji projektów Waste To Energy. Nowoczesne elektrociepłownie Fortum wykorzystujące odpady funkcjonują na Litwie (Kłajpeda) i w Szwecji (Brista). W Polsce Fortum realizuje projekt budowy nowoczesnej elektrociepłowni w Zabrzu, która będzie spalać między innymi paliwo wyprodukowane z odpadów (RDF – Refuse Derived Fuel).

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com