komunikat prasowy

Dalszy rozwój sieci ciepłowniczej szansą na poprawę jakości powietrza we Wrocławiu

11 Maj 2016, 00:00

– We Wrocławiu indywidualne węglowe piece grzewcze nadal funkcjonują w około 40 tys. gospodarstw domowych. Zazwyczaj są one pozbawione odpowiednich filtrów przez co ich praca jest związana z bardzo wysoką emisją szkodliwych substancji. Dla poprawy jakości powietrza we Wrocławiu konieczna jest zamiana tych instalacji na bardziej ekologiczne źródła ciepła. Dane pokazują, że w odniesieniu do wskaźnika emisji pyłu PM10 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu najkorzystniej wypada podłączenie do sieci ciepłowniczej. Ponadto całkowicie eliminuje się problem tzw. niskiej emisji – stwierdza dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Fortum konsekwentnie podłącza istniejące budynki, które dotychczas korzystały z własnych pieców lub kotłowni. Według ekspertów firmy przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zasilanej przez wysokosprawne elektrociepłownie, dla małych źródeł węglowych rzędu 0,5 MW mocy zainstalowanej oznacza obniżenie emisji dwutlenku węgla na poziomie blisko 8000 kg/rok, pyłu - 2500 kg/rok, tlenków siarki - 40kg/rok, a sadzy 63 kg/rok.

– Zapotrzebowanie na ciepło sieciowe we Wrocławiu stale rośnie. W 2015 roku podpisaliśmy w tym mieście ponad 120 umów przyłączeniowych na łączną moc blisko 65 MW, spośród których ponad połowa dotyczyła budynków korzystających dotąd z indywidualnych pieców lub kotłowni. Wrocławianie wyraźnie dostrzegają korzyści ekologiczne związane z wymianą starych pieców na wygodne i bezpieczne ciepło sieciowe. Chcemy dalej rozbudowywać naszą sieć i jesteśmy przekonani, że rosnąca liczba podłączeń przełoży się na dalszą poprawę jakości powietrza w mieście – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży Fortum.

Fortum od lat aktywnie inwestuje w rozbudowę i modernizację wrocławskiej sieci ciepłowniczej. W 2015 roku firma zrealizowała dwa duże projekty, mające na celu podłączenie obszarów miejskich, na których dotychczas ciepło sieciowe nie było dostępne, czyli Kępy Mieszczańskiej i Nowych Żernik. Aktualnie wrocławska sieć ciepłownicza ma 519 kilometrów długości, czyli mniej więcej tyle ile wynosi odległość ze stolicy Dolnego Śląska do Gdańska.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com