komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy: 10,2 mln GJ ciepła i prawie 62 mln zł inwestycji

05 Maj 2016, 00:00

Od października 2015 roku do marca 2016 roku Fortum dostarczyło mieszkańcom około 10,2 mln GJ ciepła. To o 5% mniej niż wynosi średnia za trzy poprzednie sezony, mimo że tegoroczna zima była nieco chłodniejsza niż poprzednia. Może to wynikać z bardziej świadomego korzystania z ciepła przez mieszkańców, a także z konsekwentnie prowadzonej przez Fortum optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej. Łączna długość sieci ciepłowniczej Fortum w Polsce wynosi ponad 800 kilometrów. Aby zapewnić mieszkańcom pewne i bezpieczne dostawy ciepła firma stale ją modernizuje i rozbudowuje.

– W 2015 roku rozbudowaliśmy naszą sieć ciepłowniczą za łączną kwotę prawie 33 mln zł. W ramach prac podłączyliśmy do sieci 142 nowe obiekty, a także zrealizowaliśmy dwa skomplikowane projekty inwestycyjne związane z budową sieci na nowe obszary miejskie we Wrocławiu. Podpisaliśmy także 225 umów przyłączeniowych na łączną moc prawie 80,5 MW. Spośród nich 136 dotyczyło podłączenia obiektów, które dotychczas korzystały z własnych źródeł, takich jak małe kotłownie czy indywidualne piece. Przyłączając takie obiekty do sieci ciepłowniczej aktywnie przyczyniamy się do redukcji niskiej emisji – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor ds. sprzedaży Fortum.

Wraz z ogłoszeniem w marcu 2015 roku decyzji o budowie nowej elektrociepłowni dla Bytomia i Zabrza, wartej 870 milionów złotych, firma w pełni rozpoczęła realizację kompleksowego projektu, mającego na celu zapewnienie bezpiecznej, pewnej i ekologicznej produkcji ciepła sieciowego dla dwóch miast. Zakłada on, że w miejsce dwóch wysłużonych elektrociepłowni docelowo powstanie jeden nowoczesny zakład wspierany przez źródła wspomagające. W ramach projektu w 2015 roku Fortum rozpoczęło budowę nowej ciepłowni w Bytomiu, wartej 50 milionów złotych, a także kontynuowało prace związane z powstaniem nowego kotła o wartości 36 milionów złotych w historycznej Elektrociepłowni Zabrze.

Fortum nie zapomina również o istniejących zakładach, w 2015 roku firma zainwestowała łącznie 20 mln złotych w modernizacje istniejących elektrociepłowni w Bytomiu i Zabrzu. Największym zrealizowanym projektem była odbudowa i modernizacja kotła K4 w bytomskiej elektrociepłowni za kwotę około 10 milionów złotych. W ubiegłym roku Fortum przeprowadziło także prace modernizacyjne w częstochowskiej elektrociepłowni na łączną kwotę 1,4 mln zł. W ramach prac zamontowano między innymi panele fotowoltaiczne, które będą produkowały ekologiczną energię na potrzeby własne nowoczesnego zakładu.

W 2016 roku Fortum planuje zainwestować w rozwój sieci ciepłowniczej i modernizację infrastruktury łącznie ponad 75 milionów złotych. Około 20 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczone na rozbudowę sieci ciepłowniczej i podłączenia nowych klientów. Firma zainwestuje także w optymalizację pracy sieci.

– Wdrażamy zaawansowany system monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi, który umożliwi poprawę efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła. Dzięki temu zwiększy się niezawodność dostaw ciepła, a proces obsługi technicznej odbiorców będzie sprawniejszy. System pozwoli na monitorowanie pracy węzłów cieplnych w czasie rzeczywistym i umożliwi szybkie reagowanie na wszelkie zakłócenia ich pracy. Planowane nakłady związane z realizacją projektu w Płocku, Częstochowie i Wrocławiu w bieżącym roku to prawie 10 mln zł – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji Fortum Power and Heat Polska.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com