komunikat prasowy

Kończy się zasadniczy etap budowy nowej ciepłowni Fortum w Bytomiu

09 Sierpień 2016, 00:00

Fortum zakończyło prace mechaniczne w głównych obszarach budowy nowego źródła ciepła w bytomskiej dzielnicy Miechowice. Dzięki temu możliwe będzie zabudowanie ostatniej ze ścian nowej kotłowni i dobudowanie brakującej części dachu. W ramach prac zamontowano już kocioł wodno-rusztowy, a także instalacje nawęglania, odżużlania i oczyszczania spalin. Ponadto zakończona została budowa pompowni, placu węglowego o powierzchni ok. 2 450 m2, czyli mniej więcej rozmiaru połowy boiska do piłki nożnej, jak również placu składowania żużla o powierzchni ok. 785 m2.

– Budowa nowego źródła ciepła w Bytomiu jest niezbędna, aby zapewnić mieszkańcom stałe i bezpieczne dostawy w perspektywie długoterminowej. Cieszymy się, że realizacja przebiega zgodnie z planem, a prace mechaniczne w głównych obszarach już się zakończyły. Warto wspomnieć, że w szczytowym momencie na placu budowy pracowało nawet 170 osób – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. produkcji Fortum.

Równolegle z zamykaniem konstrukcji budowlanej nowego kotła, prowadzone będą finalne prace elektryczne. Ich zakończenie przewidziane jest na koniec sierpnia. We wrześniu planowane jest z kolei alkaliczne gotowanie kotła, mające na celu usunięcie luźnych zanieczyszczeń pomontażowych.

Nowa ciepłownia Fortum w Bytomiu będzie spełniała rygorystyczne normy środowiskowe i została zaprojektowana tak, aby w przypadku dalszego zaostrzenia limitów emisyjnych w przyszłości, mogła zostać do nich dostosowana bez konieczności ingerencji w jej konstrukcję. Zakład będzie stanowił rezerwę dla istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Bytomiu, a także posłuży jako podstawowe źródło ciepła dla bytomian w okresie letnim. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest firma Erbud S.A. Wszystkie prace związane z budową nowego źródła ciepła dla Bytomia jak dotychczas są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy

Fortum Power and Heat Polska

tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com