komunikat prasowy

Fortum uruchomiło największy magazyn energii w krajach nordyckich

06 Marzec 2017, 00:00

Produkcja energii elektrycznej z wykorzystaniem niestabilnych źródeł, takich jak wiatr czy energia solarna, będzie wymagała zwiększenia elastyczności sieci elektroenergetycznych. Oprócz energetyki wodnej rozwiązanie mogą stanowić systemy magazynowania energii, które umożliwią bardziej elastyczne zarządzanie mocą. Dzięki temu możliwy będzie wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.

Magazyn energii Batcave o mocy dwóch megawatów (2 MW) dysponuje pojemnością jednej megawatogodziny (1 MWh). System składa się z około 6 600 baterii litowo-jonowych i umożliwia regulację mocy czynnej i częstotliwości w ujęciu sekundowym oraz minutowym. Nazwa urządzenia pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od battery cave. Jest to kontener wyposażony w nowoczesne technologie magazynowania energii. Projekt stanowi uzupełnienie badań Fortum w obszarze innowacyjnych rozwiązań energetycznych, takich jak zarządzanie popytem czy wirtualne elektrownie.

Projekt Batcave stanowi krok naprzód w drodze do budowy gospodarki solarnej, w ramach której kluczową rolę będzie odgrywała produkcja energii ze źródeł odnawialnych i jej magazynowanie. Przyczyni się do zwiększenia elastyczności rynku energii i przyniesie korzyści odbiorcom. Umożliwi również testowanie nowych rozwiązań, pozwalających na optymalne wykorzystanie akumulatorów w połączeniu z innymi elastycznymi sposobami produkcji energii – mówi Tatu Kulla, Head of Business Development w Fortum.

Koszty rozwoju projektu Batcave wyniosły około 1,6 miliona euro, jednak Fortum otrzyma od fińskiego Ministerstwa Rozwoju Relacji Ekonomicznych i Zatrudnienia subsydium w wysokości 30% inwestycji. Technologię dostarczyła francuska firma SAFT, która posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie w produkcji rozwiązań umożliwiających magazynowanie energii.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com