komunikat prasowy

Fortum i władze Oslo restrukturyzują udziały w firmie Hafslund i będą współpracować na rzecz czystszego miasta

26 Kwiecień 2017, 00:00

Fortum sprzeda miastu posiadane 34,1 proc. udziałów w Hafslund ASA za około 730 milionów euro przed zaproponowaniem dywidendy na dorocznym walnym zgromadzeniu 2017. Fortum zanotuje jednorazowy, wolny od opodatkowania zysk na sprzedaży, wynoszący około 330 milionów euro, co odpowiada zyskowi w wysokości 0,37 EUR na akcję. Ostateczny zysk zostanie określony po zamknięciu transakcji i zostanie zaraportowany w segmencie Fortum Other.

Fortum nabędzie 100 proc. udziałów w obszarze biznesowym Markets firmy Hafslund, który działa w Norwegii, Szwecji i Finlandii. Dzięki temu liczba indywidualnych odbiorców energii elektrycznej Fortum w krajach nordyckich zwiększy się prawie dwukrotnie – z dotychczasowych 1,3 mln do 2,4 mln.

Obszar biznesowy Heat firmy Hafslund i należąca do miasta firma Klemetsrudanlegget AS (KEA), działająca w obszarze waste-to-energy, zostaną połączone w jedno przedsiębiorstwo, tworzące zintegrowany łańcuch wartości w obszarze wytwarzania energii z odpadów. Fortum nabędzie 50 proc. udziałów w połączonej firmie. Udziały w połączonym podmiocie będą należały do Fortum i Oslo w proporcji 50/50, z odpowiedzialnością operacyjną po stronie Fortum. Segment Heat i firma KEA zostaną skonsolidowane jako spółka zależna Fortum z mniejszościowym 50-procentowym udziałem.

Dodatkowo Fortum nabędzie 10 proc. udziałów w obszarze biznesowym Production firmy Halfslud.

Całkowita wartość akwizycji (przy założeniu zerowego poziomu zadłużenia) wynosi około 970 milionów euro.

Sumaryczna wartość inwestycji netto wyniesie około 240 milionów euro. W 2016 roku sprzedaż skonsolidowana i EBITDA Hafslund Markets and Heat oraz KEA wyniosły odpowiednio około 950 milionów euro oraz około 130 milionów euro.

Zielone partnerstwo

– Tworzymy silne partnerstwo z Oslo w obszarach, gdzie możemy połączyć nasze kompetencje, aby rozwijać innowacje i uczynić jedno z najszybciej rozwijających się miast w Europie jeszcze bardziej ekologicznym. Równocześnie chcemy umożliwiać ludziom i biznesowi dokonywanie wyborów bardziej przyjaznych dla środowiska. KEA jest również jednym z uczestników pilotażowego norweskiego planu wychwytywania oraz składowania dwutlenku węgla i wierzę, że wspólnie z Fortum pozycja firmy stanie się silniejsza – mówi Pekka Lundmark, Prezes i CEO Fortum.

– W segmencie sprzedaży energii elektrycznej połączenie Fortum i Hafslund przyniesie istotne korzyści, które wspomogą rozwój nowych technologii i usług dla klientów. Proponowane transakcje są zgodne z ambicjami Fortum w obszarze strategicznego wzrostu i przepływu środków pieniężnych. Jesteśmy oczywiście bardzo podekscytowani możliwością rozwoju zrównoważonych rozwiązań w kolejnym dużym europejskim mieście. Implementacja naszej strategii będzie kontynuowana, ciągle posiadamy również znaczne zaplecze finansowe, umożliwiające konsolidacje rynkowe – dodaje Pekka Lundmark.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pozyskania Fortum jako naszego partnera przemysłowego w obszarze ciepła i chłodu sieciowego oraz wytwarzania energii z odpadów. Razem będziemy mogli rozwijać nowe technologie dla zrównoważonych i inteligentnych rozwiązań dedykowanych Oslo i jego mieszkańcom – podkreśla Raymond Johansen, Burmistrz Oslo.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com