komunikat prasowy

Energia ze słońca dla żłobka w Bytomiu

11 Maj 2017, 00:00

W uroczystości oficjalnego przekazania instalacji, która odbyła się 11 maja w Bytomiu, udział wzięli przedstawiciele władz miasta, pracownicy żłobka oraz wolontariusze i pracownicy Fortum zaangażowani w przedsięwzięcie. Projekt jest częścią drugiej edycji programu Wolontariatu Pracowniczego Fortum, realizowanego przez firmę od 2015 roku.

- Jako Fortum chcemy promować czystą energię i poprawiać warunki życia lokalnych społeczności wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność. W związku z tym zdecydowaliśmy, że w drugiej edycji programu wolontariatu pracowniczego skupimy się na praktycznym wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy naszych pracowników do instalacji paneli fotowoltaicznych w żłobku publicznym w Bytomiu. Dzięki temu projektowi  placówka otrzyma możliwość korzystania z czystego, ekologicznego źródła energii, dzięki któremu zaoszczędzi nawet do 100% kosztów eksploatacji energii elektrycznej w gorącym okresie letnim - mówi Marzena Karpińska, menedżer ds. komunikacji koordynująca działania zespołu wolontariuszy Fortum w Polsce.

- Instalacja paneli fotowoltaicznych w żłobku przy ulicy Łużyckiej to przykład działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Bytomiu i ograniczaniu efektu smogu, o którym tak dużo mówi się teraz w Polsce. Jako władze miasta cieszymy się z tego rodzaju inicjatyw i w pełni je popieramy - mówi Aneta Latacz, Zastępca Prezydenta Bytomia.

Korzyści z montażu nowoczesnej instalacji fotowoltaicznej jest wiele. Żłobek zyskuje szansę na obniżenie kosztów eksploatacji, zaś wolontariusze Fortum okazję do wykorzystania posiadanych umiejętności z pożytkiem dla społeczności lokalnych. Przede wszystkim jednak produkcja energii ze słońca sprzyja środowisku naturalnemu. Energia solarna jest bezemisyjna, a więc wolna od CO2 i pochodzi z odnawialnego źródła - Słońca. Jej zasoby są ogromne - w czasie krótszym niż dwie godziny Ziemia odbiera ilość energii słonecznej równą rocznej konsumpcji. Z uwagi na dostępność energia solarna stanie się w przyszłości jednym z najważniejszych źródeł energii.

- Zużycie energii elektrycznej na świecie rośnie bardzo szybko. Dlatego tak ważne jest stałe poszukiwanie nowych sposobów jej wytwarzania przy zachowaniu zasobów naturalnych Ziemi i zmniejszaniu emisji. Celem Fortum jest coraz czystszy proces wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, efektywne wykorzystywanie źródeł energii odnawialnej, zachowywanie zasobów naturalnych oraz promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dlatego stale dążymy do zwiększania produkcji energii solarnej. A wszystko to dla czystszego świata, w którym żyć będą przyszłe pokolenia – tłumaczy Marzena Karpińska z Fortum.

Popularność pozyskiwania energii ze słońca rośnie również w Polsce, co potwierdza sondaż zrealizowany przez Fortum w 2016 roku. Wynika z niego, że osoby zainteresowane instalacją paneli fotowoltaicznych dostrzegają zarówno korzyści dla środowiska naturalnego, jak i długofalowe oszczędności finansowe. Dla blisko 80 proc. uczestników badania to właśnie oszczędności związane z niższymi opłatami za energię elektryczną stanowią czynnik decydujący o wyborze tego źródła energii.

 

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com