komunikat prasowy

Fortum sprzedaje swoje aktywa w obszarze infrastruktury gazowej w Polsce. Nabywcą jest Infracapital.

26 Maj 2017, 00:00

Działalność spółki DUON Dystrybucja SA opiera się na dostawach gazu ziemnego sieciowego i skroplonego (LNG) w Polsce. Fortum nabyło ją w ramach akwizycji spółki Grupa DUON SA, zajmującej się sprzedażą energii elektrycznej i gazu (obecnie Fortum Markets SA) w 2016 roku (ogłoszenie 8 stycznia 2016).

Transakcja musi uzyskać wymagane zgody regulacyjne, a także spełnić zwyczajowo przyjęte warunki zamknięcia. Fortum spodziewa się jej finalizacji w trzecim kwartale 2017 roku. Strony ustaliły, że nie ujawnią ceny sprzedaży. Przewiduje się, że sprzedaż będzie miała nieznaczny pozytywny wpływ na wyniki Fortum.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com