komunikat prasowy

Fortum podpisało umowę z E.ON

27 Wrzesień 2017, 00:00

  • Fortum Corporation i E.ON SE podpisały umowę o transakcji, na mocy której E.ON ma prawo zdecydować o wystawieniu na sprzedaż swoich, wynoszących 46.65%, udziałów w firmie Uniper SE w ramach oferty publicznego przejęcia na początku 2018 roku na takich samych warunkach, jakie zostaną zaoferowane wszystkim akcjonariuszom.
  • Fortum ma uruchomić dobrowolną ofertę przejęcia, skierowaną do wszystkich akcjonariuszy Uniper.
  • Oferta gotówkowa dla akcjonariuszy Uniper (w tym dla E.ON) za całkowitą kwotę 22 Euro za akcję.
    • Wycena na tym poziomie oznacza premię w wysokości 36% w stosunku do ceny z końca maja, czyli z okresu poprzedzającego intensywne spekulacje na rynku dotyczące potencjalnej transakcji
    • Całkowita wartość kapitału własnego pakietu 46,65% akcji posiadanych przez E.ON odpowiada 3,76 mld Euro, a całkowita wartość kapitału własnego w ramach Oferty wynosi 8,05 mld Euro za wszystkie akcje Uniper, które są w obrocie
    • Nie ma minimalnego progu akceptacji
  • Oferta będzie podlegać uzyskaniu zgód ze strony urzędu ds. ochrony konkurencji i innych organów regulacyjnych.

Umowa z E.ON

Fortum Corporation i E.ON SE podpisały umowę o transakcji, dotyczącej 46,65% udziałów w firmie Uniper, które znajdują się w posiadaniu E.ON. Na mocy umowy Fortum, za pośrednictwem swojej spółki zależnej, ogłosiło intencję uruchomienia publicznej oferty przejęcia („Oferty”) zgodnej z paragrafem 10. niemieckiej Ustawy o Nabywaniu Papierów Wartościowych i Przejęciach. E.ON będzie miał prawo, w ramach Oferty, do podjęcia decyzji o wystawieniu swoich akcji na sprzedaż na początku 2018 roku. Wówczas nabycie odbyłoby się za taką samą całkowitą cenę za jedną akcję, jak ta zaoferowana wszystkim akcjonariuszom, którzy zdecydują się na wystawienie swoich walorów na sprzedaż.

Ponadto dalej Umowa stanowi, że jeżeli E.ON nie wystawi na sprzedaż swojego udziału w Uniper, Fortum będzie mieć prawo sprzedaży E.ON wszelkich akcji Uniper nabytych w związku z Ofertą. Ponadto otrzyma płatność odszkodowawczą od E.ON w kwocie co najmniej 20% całkowitej wartości kapitału własnego udziału E.ON w Uniper.

„Jestem przekonany, że nasza inwestycja wzmocni pozycję obu spółek w działaniach na rzecz przyśpieszenia przekształceń europejskiego sektora energetycznego i wierzę, że wszyscy interesariusze odniosą znaczne korzyści” powiedział Pekka Lundmark, prezes Fortum. „Uniper to firma mogąca poszczycić się wieloma sukcesami. Z niecierpliwością czekamy na ścisłą współpracę z jej kierownictwem w dalszym rozwoju firmy”.

Oferta publicznego przejęcia

Według warunków Oferty akcjonariusze firmy Uniper otrzymają ogółem 22 Euro za akcję. Kwota ta obejmuje wartość przewidywanej dywidendy Uniper w kwocie 0,69 Euro za akcję za rok obrotowy 2017.

Całkowita kwota 22 Euro, podlegająca zapłacie w związku z Ofertą, odpowiada całkowitej wartości kapitału własnego, który wynosi w przybliżeniu 3,76 mld Euro za 46,65% udział firmy E.ON w Uniper. Całkowita wartość 100% akcji Uniper jest wyceniana na 8,05 mld Euro.

Po opublikowaniu dokumentacji ofertowej akcjonariusze Uniper będą mieli możliwość sprzedaży swoich akcji na korzystnych warunkach. Wycena na tym poziomie oznacza premię w wysokości 36% (obliczoną na podstawie ceny skorygowanej o dywidendę, 0,55 Euro przed dniem ustalenia dywidendy) w stosunku do ceny z końca maja, czyli z okresu poprzedzającego intensywne spekulacje na rynku dotyczące potencjalnej transakcji oraz premię w wysokości 120% w stosunku do początkowej wartości handlowej akcji po wydzieleniu w wysokości 10 Euro.  

“Skoncentrowaliśmy się na nabyciu pakietu akcji posiadanego przez E.ON, chociaż jesteśmy głęboko przekonani, że nasza oferta będzie atrakcyjna również dla innych akcjonariuszy firmy Uniper” powiedział Pekka Lundmark.

"Z radością przyjmujemy ofertę Fortum, jako że jest to okazja dla akcjonariuszy Uniper do sprzedaży przy poziomie wyceny, który odzwierciedla bardzo dobre wyniki Uniper od wydzielenia. Uważamy Fortum za odpowiedzialnego i rzetelnego partnera Uniper, gdyż mamy do czynienia z doskonale uzupełniającymi się rodzajami działalności i kompetencjami” powiedział Dr Johannes Teyssen, prezes zarządu E.ON.

Strategiczne uzasadnienie

Inwestycja w Uniper jest dowodem realizacji uprzednio ogłoszonej przez Fortum strategii relokowania kapitału. Jest też zgodna z przyjętymi kryteriami inwestycyjnymi. Obszary biznesowe Uniper są dobrze dopasowane do podstawowych kompetencji Fortum i bliskie jego macierzystym rynkom. Generują także dużo gotówki. Fortum oczekuje, że inwestycja pozwoli na osiągnięcie atrakcyjnego zwrotu, który stanie się wsparciem dla firmy w działaniach na rzecz przyspieszenia rozwoju i wdrażania zrównoważonych technologii w energetyce bez poświęcania konkurencyjnej dywidendy.

Pełen tekst informacji prasowej w języku angielskim dostępny jest pod adresem: https://www.fortum.com/en/mediaroom/Pages/fortum-signs-agreement-with-eon.aspx

Dalszych informacji udziela:

Izabela Van den Bossche

Wiceprezes ds. Komunikacji Korporacyjnej

Fortum Power and Heat Polska
tel: +48 692 209 428

Izabela [kropka] VandenBossche [małpa] fortum [kropka] com