komunikat prasowy

Spotkanie Rady Społecznej przy Fortum

08 Listopad 2017, 00:00

Jedno z pierwszych posiedzeń w dniu 6 listopada br. poświęcono dyskusji na temat stanu infrastruktury ciepłowniczej we Wrocławiu oraz potrzeb i wyzwań w zakresie jej rozwoju. Członkowie Rady zapoznali się także z informacją na temat dotychczasowej działalności Fortum i stanu sieci ciepłowniczej. Tematyka kolejnych posiedzeń związana będzie m.in. z analizą rozwiązań w zakresie rozwoju infrastruktury ciepłowniczej i możliwych działań dla poprawy jakości powietrza we Wrocławiu.

Rada Społeczna pełni funkcję organu konsultacyjnego i opiniodawczego dla Fortum. Jest miejscem dyskusji, wymiany opinii, popularyzacji dobrych praktyk.

Podczas listopadowego posiedzenia przyjęto także regulamin funkcjonowania Rady. Jej pracami pokieruje wybrane w głosowaniu prezydium, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony społecznej, środowiska akademickiego i firmy Fortum.

Dalszych informacji udziela:

Jacek Ławrecki

Rzecznik Prasowy Fortum
tel: +48 662 183 746

jacek [kropka] lawrecki [małpa] fortum [kropka] com