komunikat prasowy

Dialog z mieszkańcami trwa – ciepło z sieci sposobem na smog we Wrocławiu

07 Luty 2018, 16:03

Trwają konsultacje dotyczące wrocławskiego rynku ciepłowniczego zainicjowane przez Fortum. Po raz trzeci przedstawiciele mieszkańców, urzędu miejskiego, organizacji społecznych i eksperci spotkali się w ramach Rady Społecznej. Tematem dyskusji była walka z zanieczyszczeniem powietrza.

Jedną z głównych przyczyn powstawania smogu są emisje związane z ogrzewaniem gospodarstw domowych przy pomocy małych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza zmniejszenie liczby indywidualnych pieców i kominów, co bezpośrednio przekłada się na ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Od 2006 roku Fortum przyłączyło do sieci ponad 60 tys. mieszkańców. Choć wrocławska sieć należy do jednej z największych w kraju, mieszkańcom zależy na sukcesywnym i sprawnym podłączaniu kolejnych nieruchomości.

– Rozmawiamy na temat barier wpływających na możliwość i koszty podłączenia do sieci oraz zaangażowaniu Fortum w działania na rzecz zwiększenia liczby podłączeń szczególnie w centrum Wrocławia. Analizujemy różne rozwiązania. Ciepło sieciowe to jeden z najskuteczniejszych sposobów walki ze smogiem i ograniczenia tzw. niskiej emisji  – mówi Jacek Ławrecki, rzecznik firmy Fortum.

Pierwsze efekty współpracy z mieszkańcami Fortum ma przedstawić niebawem. – Jako podmiot odpowiedzialny za dostawy ciepła w mieście chcemy podjąć się realizacji programu ochrony powietrza we Wrocławiu poprzez rozwój infrastruktury ciepłowniczej i nowe podłączenia, zwłaszcza w centrum miasta. Jego elementem będzie specjalny antysmogowy pakiet dla mieszkańców, którzy chcą przyłączyć się do sieci. O szczegółach będziemy informować – dodaje Ławrecki.

Rada Społeczna przy Fortum skupia przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń mieszkańców, rad osiedli, jednostek i instytucji samorządowych oraz ekspertów z zakresu ochrony środowiska, energetyki czy gospodarki odpadami. Pełni rolę doradczą i konsultacyjną dla działań i planów inwestycyjnych spółki odpowiedzialnej za dostawy ciepła we Wrocławiu.