komunikat prasowy

Więcej ciepła z sieci - mniej smogu. Rusza program ochrony powietrza we Wrocławiu

13 Luty 2018, 00:00

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej, mniej indywidualnych pieców i kotłowni, więcej mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego w centrum miasta, a tym samym poprawa jakości powietrza w stolicy Dolnego Śląska – to główne założenia programu „Czysta Energia dla Wrocławia” realizowanego przez Fortum.

Program spółki odpowiedzialnej za dostawę ciepła we Wrocławiu zakłada m.in. rozbudowę sieci ciepłowniczej, rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, edukację ekologiczną i specjalny pakiet antysmogowy dla miasta.


PAKIET ANTYSMOGOWY


W ramach pakietu Fortum przeznaczy milion złotych na wsparcie budowy wewnętrznych instalacji grzewczych. Proces ubiegania się o wsparcie będzie transparentny i zostanie skonsultowany z Urzędem Miasta i Radą Społeczną przy Fortum. Brak instalacji wewnętrznych to jedna z głównych barier uniemożliwiających podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej w centrum Wrocławia. Za instalację odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości.


Pakiet antysmogowy zakłada również niższe koszty związane z realizacją nowych podłączeń do sieci. Fortum w całości sfinansuje budowę przyłącza, nie pobierze tzw. opłaty przyłączeniowej, a ewentualne koszty związane z budową węzła rozłoży mieszkańcom na dogodne raty. Z myślą o nowych odbiorcach ciepła powstanie czytelne kompendium wiedzy na temat przyłączania nieruchomości do sieci. Dedykowani konsultanci doradzą, jak uzyskać dofinansowanie ze środków publicznych na instalację wewnętrzną. Będą służyć pomocą także na każdym etapie procedury przyłączeniowej.


Priorytetem w realizacji pakietu antysmogowego będzie objęte śródmieście. Fortum zobowiązuje się, że w wyznaczonym obszarze przyłączy każdą kamienicę i nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji. Od momentu złożenia wniosku przyłącze powstanie maksymalnie w ciągu 12 miesięcy.


CIEPŁO BEZ SMOGU


Podłączenie do sieci ciepłowniczej to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania tzw. niskiej emisji, jednej z głównych przyczyn powstawania smogu.


– Zaproponowane rozwiązania w ramach pakietu antysmogowego mają zwiększyć liczbę mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego. Przyłączając kolejne budynki likwidujemy indywidualne kotłownie, piece i kominy, co przekłada się znacząco na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej z Fortum.


Program „CZYSTA ENERGIA DLA WROCŁAWIA” odpowiada na postulaty mieszkańców zgłoszone na forum Rady Społecznej przy Fortum, która działa od października ubiegłego roku. Program wpisuje się również w działania Miasta na rzecz poprawy jakości powietrza. Zwiększenie obszaru objętego dostawami ciepła to m.in. cel opracowywanego programu zaopatrzenia Wrocławia w energię (prąd, gaz, ciepło). Walce ze smogiem służą także rozwiązania w obszarze transportu i komunikacji, takie jak: priorytet dla komunikacji zbiorowej, parkingi park and ride czy rozbudowa systemu ścieżek rowerowych. Kontrole opału do ogrzewania przeprowadzają strażnicy miejscy.


– Walka o lepszą jakość powietrza we Wrocławiu nie zaczęła ani wczoraj ani rok ani dwa lata temu. Na początku lat 90. we Wrocławiu mięliśmy ok. 80 tys. lokali opalanych węglem wg. ostatniego spisu powszechnego GUS z 2011 roku było ich już ok. 33 tys. Każdego roku konsekwentnie eliminowane są kolejne paleniska węglowe. Ostatecznym celem jest oczywiście całkowite wyeliminowanie nieekologicznych pieców we Wrocławiu – powiedział Wojciech Adamski wiceprezydent Wrocławia.


CIEPŁO SIECIOWE NIE TYLKO W ŚRÓDMIEŚCIU


Wrocławska sieć ciepłownicza ma ponad 530 km i należy do jednej z najdłuższych w kraju. Od 2006 roku na jej rozwój Fortum przeznaczyło ponad 200 mln złotych, przyłączając blisko 26 tys. mieszkań, a tym samym ponad 64 tys. nowych odbiorców. W ostatnich latach Fortum wybudowało magistrale ciepłownicze na Nowe Żerniki i Kępę Mieszczańską. Jeszcze w tym roku ciepło popłynie do odbiorców na wrocławskich Maślicach. Rozpoczęły się również prace mające na celu przyłączenie kilkunastu tysięcy mieszkań na osiedlu Jagodno. W perspektywie najbliższych lat planowana jest także rozbudowa sieci na Brochowie, w rejonie Dworca Świebodzkiego, a także w rejonie ulic Kamieńskiego, Racławickiej, Jaracza, Gorlickiej i Gnieźnieńskiej.