komunikat prasowy

Czy wrocławskie śmieci mogą być źródłem energii dla miasta?

28 Marzec 2018, 00:00

Trwają konsultacje dotyczące wrocławskiego rynku ciepłowniczego zainicjowane przez Fortum. Na kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej przedstawiciele mieszkańców, organizacji społecznych i eksperci dyskutowali na temat systemu zagospodarowania odpadów oraz doświadczeń związanych z wykorzystaniem śmieci nienadających się do recyklingu jako paliwa do produkcji prądu i ciepła.

Aktualny stan gospodarki odpadami w stolicy Dolnego Śląska przybliżył Bartosz Małysa ze spółki Ekosystem. Choć poziom segregacji rośnie, nadal odpady zmieszane stanowią dużą część śmieci wyrzucanych przez mieszkańców Wrocławia. Jednym z wyzwań jest ich efektywne wykorzystanie, a tym samym ograniczenie składowania. Odpady resztkowe, pozostałe po procesie recyklingu mogą posłużyć m.in. do produkcji paliwa (RDF) wykorzystywanego w specjalnie przystosowanych cementowniach lub elektrociepłowniach.

Doświadczenia związane z odzyskiem energii z odpadów przybliżył Piotr Górnik z Fortum. Koncern zarządza m.in. elektrociepłownią Högdalen w Szwecji, która ciepło powstałe z odpadów dostarcza do ok. 100 tys. odbiorców indywidualnych i biznesowych. Funkcjonująca od 2013 roku elektrociepłownia w Kłajpedzie jest natomiast źródłem ok. 40% ilości ciepła niezbędnego dla litewskiego miasta.  

Fortum rozważa rozwój we Wrocławiu ekologicznych źródeł energii. Jednym z wielu analizowanych rozwiązań jest projekt elektrociepłowni, która wpisuje się w zintegrowany system ciepłowniczy oraz nowoczesny system zagospodarowania odpadów zgodny z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Projekt jest na etapie wstępnych założeń w z zakresie technologii oraz lokalizacji obiektu i na razie nie będzie realizowany. Kierunki rozwoju infrastruktury ciepłowniczej Fortum chce wypracować w drodze dialogu z mieszkańcami, władzami miasta i ekspertami.