komunikat prasowy

Fortum inwestuje w ekologiczne źródła ciepła w Bytomiu

17 Kwiecień 2018, 10:19

W ramach trwających inwestycji Fortum na Śląsku powstanie nowe, ekologiczne źródło ciepła. Firma ogłosiła przetarg na budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej na terenie Elektrociepłowni Miechowice, której sercem będzie nowoczesny kocioł o mocy 40 megawatów. Realizacja projektu ma się rozpocząć w drugiej połowie roku, a jego zakończenie jest planowane na koniec roku 2019.

Budowa kotłowni na terenie Elektrociepłowni Miechowice to część naszego planu inwestycyjnego dla Śląska o wartości blisko miliarda złotych. Budujemy wspólny dla Zabrza i Bytomia system gwarantujący mieszkańcom pewne i bezpieczne dostawy ciepła oraz energii elektrycznej , co przełoży się na poprawę jakości powietrza w regionie mówi Wojciech Trzebieniak, manager projektu z Fortum. Plan inwestycyjny Fortum dla Śląska obejmuje m.in. modernizację dotychczasowych źródeł ciepła. Nowe kotły zastąpią dotychczasowe jednostki i będą spełniać rygorystyczne normy środowiskowe.

W trwającym przetargu zostanie wyłoniony wykonawca odpowiedzialny za budowę kotłowni wraz z wszelkimi obiektami i instalacjami towarzyszącymi, z których najważniejszy to kocioł wodny o mocy 40 MW. Nowoczesna kotłownia wyposażona będzie m.in. w instalacje odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin, dzięki którym zostanie osiągnięty pozytywny efekt środowiskowy inwestycji. Budowa ekologicznych źródeł ciepła w Bytomiu jest konieczna ze względu na unijne regulacje środowiskowe, zgodnie z którymi część kotłów, aktualnie produkujących ciepło dla mieszkańców, musi zostać wyłączona do 2022 roku.

Nowa kotłownia będzie kolejnym elementem szerszego systemu produkcji ciepła sieciowego, obejmującego swoim zasięgiem 70 tysięcy gospodarstw domowych, zarówno w Bytomiu, jak i Zabrzu. Jego podstawą będzie nowoczesna elektrociepłownia Fortum, która ma zostać uruchomiona jeszcze w tym roku. Praca systemu będzie oparta na 10-kilometrowym rurociągu, który połączy bytomską infrastrukturę z nową elektrociepłownią w Zabrzu. Pod koniec 2016 roku Fortum uruchomiło w Bytomiu nową ciepłownię – koszt inwestycji wyniósł 50 milionów złotych. W trakcie budowy jest także pompownia, która będzie stanowiła ważny element systemu grzewczego Zabrza i Bytomia.