komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Częstochowie: blisko 1,6 mln GJ ciepła i 3,4 mln zł inwestycji

25 Kwiecień 2018, 12:53

Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie, w zakończonym właśnie sezonie grzewczym dostarczyło blisko 1,6 mln GJ ciepła. W 2017 roku firma zainwestowała w mieście ponad 3,4 mln zł. Na tę kwotę złożyły się między innymi wydatki na prace modernizacyjne w wysokości około 1,8 mln zł oraz nowe podłączenia do sieci ciepłowniczej o wartości 1,6 mln zł.

Od października 2017 roku do marca 2018 roku Fortum dostarczyło częstochowianom ponad 1,5 mln GJ ciepła. To o 6,3% (91 tys. GJ) więcej niż wynosi średnia za poprzednie cztery sezony i niemal dokładnie tyle, ile w roku ubiegłym, mimo że tegoroczna zima była nieco chłodniejsza niż poprzednia. Może to wynikać z bardziej świadomego korzystania z ciepła przez mieszkańców, a także z konsekwentnie prowadzonej przez Fortum optymalizacji pracy sieci ciepłowniczej. Najwięcej ciepła, bo prawie 17,5 tys. GJ, Fortum dostarczyło 27 lutego 2018 roku.

Firma stale rozwija częstochowską sieć ciepłowniczą, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczną dystrybucję ciepła. W 2017 roku na terenie miasta Fortum zmodernizowało sieć w rejonie ulic: Worcella, Staszica, Kuncewiczowej, Witkiewicza, Iłłakowiczówny, Waryńskiego, Kasprowicza, Nałkowskiej, Sobieskiego, Kilińskiego,  Al. Najświętszej Marii Panny, ul. Prusa i Wojska Polskiego. Ponadto firma podłączyła do sieci ciepłowniczej 23 obiekty o łącznej mocy 3,8 MW, przy ulicach: Łódzkiej, Niepodległości, Mościckiego, Rejtana, Krakowskiej, Sobieskiego, Słowackiego, Racławickiej, Gombrowicza, Nadrzecznej, Stary Rynek, Bohaterów Katynia, Rolniczej, Wolności, 1-go Maja, Sikorskiego, Jana Pawła II.

– Realizowany przez nas pakiet inwestycyjny dla Częstochowy ma na celu zwiększenie efektywności produkcji energii i poprawę jakości powietrza w mieście. Równolegle do rozwoju i przebudowy sieci prowadzimy prace w elektrociepłowni przy ulicy Rejtana. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczyliśmy 5,2 miliona złotych. W 2018 roku nakłady będą nieporównywalnie wyższe i przekroczą sumę 58 milionów złotych. Najważniejszym z projektów będzie instalacja oczyszczania spalin. Planujemy także modernizację instalacji podawania paliw oraz rejonów zsypów węgla do kotła – mówi Andrzej Starzyński, kierownik elektrociepłowni Fortum w Częstochowie.

Plany Fortum na rok 2018 w Częstochowie zakładają również dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej. Firma podłączy do sieci miejskiej budynki przy ulicach: Augustyna, Małopolskiej, Poleskiej, Okólickiego, 3-go Maja, Krakowskiej, Łódzkiej, Niepodległości, Świętokrzyskiej, Zajączka, Szymanowskiego, al. Najświętszej Marii Panny, Botanicznej, Sułkowskiego, Pułaskiego, Mościckiego, Legionów, Sikorskiego, Kisielewskiego, Dmowskiego, Lipowej. Sieć ciepłownicza będzie także modernizowana w rejonie ulic: Okólnej, Staszica, Obrońców Westerplatte, al. Armii Krajowej, ul. Broniewskiego, Kiedrzyńskiej, Słowackiego, Zamenhoffa, Wojska Polskiego, al. Pokoju, ul. Równoległej i Jagiellońskiej. Łączny koszt planowanych inwestycji w rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej w 2018 roku przekroczy 5 mln zł.

Fortum podsumowało także efekty zakończonego w tym roku projektu inteligentnych sieci ciepłowniczych. Firma podłączyła około 1100 węzłów oraz ok. 1400 ciepłomierzy w Częstochowie do nowoczesnego systemu monitoringu i sterowania węzłami cieplnymi, który pozwala na monitorowanie pracy węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych w czasie rzeczywistym oraz zdalne sterowanie urządzeniami w węźle. Łączny koszt realizacji projektu w Częstochowie wyniósł około 3,3 miliona złotych.