komunikat prasowy

Finał siódmej edycji Fortum dla Śląskich Dzieci

21 Czerwiec 2018, 15:26

154 uczestników i 32 wolontariuszy w asyście trenerów wystąpiło dziś we wspólnym przedstawieniu na deskach Teatru Nowego w Zabrzu w ramach podsumowania projektu Fortum dla Śląskich Dzieci. Celem programu, realizowanego przez Fortum wspólnie z Fundacją Pomocy Dzieciom Ulica, jest wsparcie młodych mieszkańców Zabrza i Bytomia w realizacji ich pasji oraz rozwijaniu talentów i zainteresowań. W tej edycji odbyło się łącznie blisko 500 godzin warsztatów tańca, teatru, fotografii, śpiewu, plastyki i dziennikarstwa.

Pierwszy etap siódmej edycji programu Fortum dla Śląskich Dzieci zakończył się premierą spektaklu “M.A.R.Z.E.N.I.A czyli metaforyczne alegorie relatywistycznych, zaangażowanych entuzjastów nazywanych inaczej artystami” w reżyserii Ilony Jagody. Do tego występu młodzi performerzy przygotowywali się miesiącami. W trakcie wydarzenia zaprezentowały się wszystkie grupy twórcze, tj.: wokalna, teatralna, taneczna, kostiumowo-scenograficzna, fotograficzna z elementami grafiki komputerowej i promocyjno-dziennikarska.

– Z ogromną satysfakcją przyglądamy się talentom, które dzięki programowi mają szanse na odkrywanie swoich pasji i zainteresowań. Finałowy spektakl to dla nas niepodważalny dowód na to, że warto angażować się w takie inicjatywy i organizować kolejne edycje. Cieszymy się, że młodzi mieszkańcy Zabrza i Bytomia mogą dzięki tej akcji otrzymać realną pomoc i zyskać perspektywy na lepszy start w dorosłe życie – mówi Izabela Van den Bossche z komunikacji korporacyjnej Fortum.

W kolejnym etapie zostanie wyłonionych kilkudziesięciu najbardziej zaangażowanych i kreatywnych uczestników. Każdy z nich otrzyma specjalne stypendium na dalszą realizację swoich pasji oraz zaproszenie do drugiego etapu projektu, który potrwa od września 2018 do marca 2019 roku.

– Finałowy spektakl odzwierciedla zaangażowanie i pasję, które towarzyszą uczestnikom projektu w trakcie miesięcy pracy twórczej. Przedstawienie niesie ze sobą bardzo trafny przekaz, że zwykłe podwórko, zwykła codzienność jest miejscem, gdzie wszystko się zaczyna. To właśnie w tym miejscu uczestnicy projektu zaczynają swoją drogę w dorosłość. Dzięki takim inicjatywom jak Fortum dla Śląskich Dzieci, nasi podopieczni zyskują wiarę we własne możliwości, ale także realne wsparcie  mówi Adrian Kowalski, Prezes Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica.

Fortum dla Śląskich Dzieci to program realizowany od 2012 roku. Wspiera dzieci i młodzież, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównuje ich szanse na lepszą przyszłość. Dotychczas wzięło w nim udział łącznie blisko 800 uczestników, z których prawie 500 nagrodzono indywidualnymi stypendiami. Program został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik oraz Prezydenta Miasta Bytomia Damiana Bartyli.