komunikat prasowy

Nowatorska inspekcja szczelności sieci ciepłowniczej we Wrocławiu

14 Sierpień 2018, 09:30

Fortum wykorzystuje najnowocześniejszą technologię, by w okresie grzewczym zapewnić mieszkańcom Wrocławia nieprzerwane dostawy ciepła. Spółka przeprowadziła inspekcje szczelności wrocławskiego ciepłociągu za pomocą innowacyjnego, niestosowanego do tej pory w Polsce urządzenia. Przebadano ponad 5 km magistrali ciepłowniczej doprowadzającej ciepło do południowej części Wrocławia, zlokalizowano jedynie jedną niewielką nieszczelność, która na początku czerwca została już usunięta. Pozostałe trzy podejrzane miejsca zostaną sprawdzone w najbliższym czasie.

Dzięki Fortum i opatentowanemu urządzeniu SmartBall firmy Pure Technologies Ltd., mieszkańcy Wrocławia mogą w spokoju oczekiwać sezonu grzewczego. Firma zakończyła kompleksową inspekcję szczelności magistrali, doprowadzającej ciepło do stolicy Dolnego Śląska z Elektrociepłowni Czechnica. W tym celu, spółka po raz pierwszy w kraju wykorzystała innowacyjne rozwiązanie - SmartBall. To niewielkie urządzenie elektroniczne, wyposażone w kilkanaście czujników i własne zasilanie, zamkniętych w kulistej, szczelnej obudowie z aluminium, które pracuje wewnątrz badanego rurociągu. SmartBall jest w stanie zlokalizować z dużą dokładnością każdy, nawet najmniejszy, wyciek. Urządzenie umożliwia diagnostykę nieszczelności na długich odcinkach sieci do kilkunastu km. Operacja nie wymaga wyłączenia badanego rurociągu a wręcz odwrotnie, konieczne jest utrzymanie ciągłego przepływu wody sieciowej oraz ciśnienia pracy dla prawidłowego pomiaru. – Technologia ta polega na wprowadzeniu urządzenia rejestrującego do wnętrza sieci, w wytypowanym przez Fortum miejscu, za pomocą specjalistycznego sprzętu, a potem jego wydobyciu z sieci po przebyciu założonego dystansu. Śledzenie poruszającego się wewnątrz sieci rejestratora odbywa się w sposób w pełni kontrolowany pod nadzorem systemu komputerowego  – opisuje Tomasz Adamiok, manager Fortum, nadzorujący eksploatację sieci ciepłowniczych. – Urządzenie, płynąc przez rurociąg, bada szczegółowo jego kondycję techniczną. Na badanym odcinku wykonuje tysiące pomiarów, wyszukując słabe punkty sieci i ew. usterki.

Wrocławska sieć ciepłownicza jest jedną z najnowocześniejszych w kraju. Jednak także tu, występują odcinki starego typu, bez własnego systemu monitoringu wycieków. Do takich należy właśnie fragment magistrali prowadzącej do Wrocławia z Elektrociepłowni Czechnica. SmartBall zdał tu egzamin celująco, wykrywając występujące nieszczelności systemu.

– Zidentyfikowane przez urządzenie usterki zostaną usunięte w najbliższym czasie. Jeden przeciek został już usunięty. Wszelkich napraw dokonujemy w sposób dogodny dla odbiorców naszego ciepła, dlatego ograniczamy wszelkie wstrzymania dostaw ciepła do minimum, również podczas prac prowadzonych w okresie letnim – podkreśla Tomasz Adamiok.

Od momentu przejęcia sieci ciepłowniczej we Wrocławiu w 2006 roku, Fortum inwestuje dziesiątki milionów złotych rocznie w rozbudowę i modernizację infrastruktury. Tylko w tym roku Fortum na ten cel przeznaczyło 65 mln złotych.