komunikat prasowy

Pilotażowy system rozliczeń indywidualnych dla klientów Fortum we Wrocławiu

27 Listopad 2018, 00:00

Fortum rozpoczyna pilotażowy program indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania i ciepłej wody we Wrocławiu. Blisko dwieście gospodarstw domowych w stolicy Dolnego Śląska będzie dzięki temu mogło płacić swoje rachunki na podstawie realnego zużycia, a nie na podstawie powszechnie stosowanych zaliczek. Pilotażowy program Fortum to także możliwość zarządzania kontem klienta, a w najbliższej przyszłości również specjalna aplikacja, która ułatwi klientom korzystanie z usług.

Dotychczasowe metody rozliczeń za ogrzewanie i ciepłą wodę oparte na zaliczkach oznaczały, że miesięczny koszt, który ponosili mieszkańcy, nie był oparty na faktycznym zużyciu mediów przez dane gospodarstwo domowe, ale na prognozie obliczanej na podstawie średniego zużycia ciepła w całym budynku. O faktycznych kosztach ogrzewania mieszkańcy dowiadywali się dopiero w zestawieniu rocznym, które dodatkowo może być dostarczane ze znacznym opóźnieniem. Wadą rozwiązania jest m.in. to, że płacąc metodą zaliczkową i nie mając możliwości weryfikacji wpływu na ponoszone koszty, mieszkańcy nie myślą o oszczędzaniu energii cieplnej. Dzięki nowym metodom rozliczeń indywidualnych ta sytuacja może się zmienić.

- Kluczowym elementem naszego pilotażowego rozwiązania jest większa kontrola kosztów. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy będą mieli możliwość powiązania sposobu korzystania z energii z kosztami. Pozwoli to podejmować świadome decyzje a kwota na rachunku nie będzie zaskoczeniem. Rozliczenia oparte o aktualne zużycie są też korzystne dla osób wynajmujących lokale. – mówi Józef Augustynów z Fortum. – Dostarczmy narzędzie, dzięki któremu lokatorzy mogą realnie wpływać na zużycie energii. Mogą podejmować decyzje z korzyścią dla środowiska i własnych budżetów domowych. W przyszłości planujemy rozbudowę tej usługi.– zapowiada Augustynów.

Klienci objęci pilotażem mogą także liczyć na szybki i ekologiczny sposób otrzymywania rachunków wraz z powiadomieniami dotyczącymi statusu dostaw ciepła. System daje też dostęp do wygodnej mapy, dzięki której wiadomo, na kiedy zaplanowane są np. prace techniczne w okolicy miejsca  zamieszkania.