komunikat prasowy

Wrocław stawia na ciepło systemowe w walce ze smogiem

30 Styczeń 2019, 12:09

Rozwój infrastruktury ciepłowniczej, mniej indywidualnych pieców i kotłowni, więcej mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego – to efekty realizowanego od roku programu antysmogowego „Czysta energia dla Wrocławia”.

Wrocławska sieć ciepłownicza ma blisko 540 km i należy do najdłuższych w kraju. Jej sukcesywny rozwój i sprawne podłączanie kolejnych nieruchomości stanowi kluczowy element w walce o czystsze powietrze w mieście. Podłączenie do sieci ciepłowniczej i likwidacja indywidualnych pieców to jeden z najskuteczniejszych sposobów ograniczania tzw. niskiej emisji, jednej z głównych przyczyn powstawania smogu.

Od lutego 2018 roku w stolicy Dolnego Śląska realizowany jest specjalny program mający na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego, zwłaszcza w centrum miasta, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe. W ramach programu spółka Fortum, odpowiedzialna za dostawę ciepła we Wrocławiu, zobowiązała się przyłączyć w wyznaczonym obszarze śródmieścia każdą kamienicę i nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji. Od momentu złożenia wniosku proces przyłączeniowy trwa maksymalnie 12 miesięcy, a dedykowani konsultanci pomagają na każdym etapie formalności. Program zakłada również niższe koszty związane z realizacją nowych podłączeń. Fortum w całości finansuje budowę przyłącza, nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej, a ewentualne koszty związane z budową węzła rozkłada mieszkańcom na dogodne raty.

Już w pierwszym roku funkcjonowania programu przyłączono 36 nieruchomości zlokalizowanych w centrum stolicy Dolnego Śląska. Tym samym ciepło systemowe popłynęło do około 2 tysięcy mieszkańców śródmieścia. W trakcie realizacji jest następnych 61 umów przyłączeniowych. Kolejnych 66 znajduje się na etapie analiz i projektowania.

Jedną z głównych barier uniemożliwiających podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej jest brak wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania, za które odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. W ramach programu „Czysta energia dla Wrocławia” przeznaczono ponad milion złotych na budowę wewnętrznych instalacji. O przyznaniu dofinansowania zdecydowała liczba zlikwidowanych pieców. Wkrótce, dzięki inwestycjom w 4 kamienicach zniknie 85 pieców grzewczych.

Walka o czyste powietrze we Wrocławiu trwa. Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z programu antysmogowego. Ciepło sieciowe jest realną alternatywą dla indywidualnych pieców, a cały proces przyłączania do sieci nie musi być skomplikowany i długotrwały – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum.

W 2018 roku na rozwój infrastruktury ciepłowniczej we Wrocławiu Fortum przeznaczyło ponad 60 mln złotych. Do sieci przyłączono 139 nieruchomości o łącznej mocy 67MW. Szacujemy, że dostęp do ciepła sieciowego zyskało ponad 15 tysięcy osób. Dzięki rozbudowie, modernizacji sieci i nowym przyłączeniom w całym mieście zlikwidowano około 1600 palenisk i indywidualnych pieców.