komunikat prasowy

Ciepło sieciowe dla zrównoważonego rozwoju polskich miast

28 Marzec 2019, 09:52

Ciepło sieciowe dostarczane jest do ponad 15 milionów Polaków. To przyjazny dla środowiska, bezpieczny i konkurencyjny sposób ogrzewania oraz ważny element infrastruktury polskich miast, stanowiący bazę do ich zrównoważonego rozwoju.

Rozwiązania systemowe,  w tym sieci ciepłownicze, stanowią podstawę rozwoju innowacji w zakresie usług użyteczności publicznej oraz ważne narzędzie wobec wyzwań cywilizacyjnych. Przykładem są kraje nordyckie, gdzie z powodzeniem funkcjonują tzw. otwarte sieci ciepłownicze umożliwiające odbiorcom sprzedaż nadwyżek ciepła do sieci. Największa tego typu sieć znajduje się w Sztokholmie. Umożliwia nie tylko ograniczenie kosztów produkcji ciepła, ale również redukcję emisji.

Potencjał sieci ciepłowniczych wykorzystują także polskie metropolie realizujące strategię zrównoważonego rozwoju. Jedna z największych sieci ciepłowniczych w kraju funkcjonuje
we Wrocławiu. Jej sukcesywna rozbudowa stanowi istotny element ograniczenia tzw. niskiej emisji w stolicy Dolnego Śląska. Tym samym ciepło systemowe jest kluczowym narzędziem walki o czyste powietrze w mieście.

– Redukcja poziomu zanieczyszczeń to jeden z najważniejszych problemów przed jakimi stoją polskie miasta. Jako zarządca wrocławskiej sieci współpracujemy ściśle z miejskimi władzami, aby konsekwentnie ograniczać liczbę indywidualnych pieców poprzez nowe podłączenia do sieci. – mówi Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej Fortum.

Tylko w 2018 roku na rozwój infrastruktury ciepłowniczej we Wrocławiu Fortum przeznaczyło ponad 60 mln złotych. Dzięki rozbudowie, modernizacji sieci i nowym przyłączeniom w całym mieście zlikwidowano około 1600 palenisk i indywidualnych pieców. W 2019 na ten cel przeznaczono kolejnych 80 mln złotych. W mieście realizowany jest także  specjalny program mający na celu zwiększenie liczby mieszkańców korzystających z ciepła sieciowego, zwłaszcza
w centrum, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest największe. W ramach programu Fortum zobowiązało się przyłączyć w wyznaczonym obszarze śródmieścia każdą kamienicę i nieruchomość posiadającą wewnętrzną instalację grzewczą lub instalację w trakcie realizacji. Od momentu złożenia wniosku proces przyłączeniowy trwa maksymalnie 12 miesięcy. Fortum w całości finansuje budowę przyłącza, nie pobiera tzw. opłaty przyłączeniowej, a ewentualne koszty związane z budową węzła rozkłada mieszkańcom na dogodne raty. 

– Fortum przyczynia się do rozwoju miast, w których działa, nie tylko poprzez rozwój sieci, ale także dzięki inwestowaniu w niskoemisyjne źródła energii, czego przykładem jest nowa elektrociepłownia w Zabrzu. Zwiększenie udziału alternatywnych paliw w połączeniu z efektywnością energetyczną sprawia, że ciepło sieciowe jest nowoczesnym produktem, wspierającym miasta w rozwiązywaniu ich problemów i potrzeb w sposób zrównoważony – dodaje Piotr Górnik.