komunikat prasowy

Czas zacząć myśleć o kolejnych pokoleniach

14 Marzec 2019, 10:26

Czy myśląc o rozwoju naszych miast i o zaspakajaniu naszych aspiracji życiowych, myślimy o tym czy odbywa się to w poszanowaniu dla środowiska naturalnego? Czy zastanawiamy się nad tym, czy to co ma służyć nam i naszej generacji nie ogranicza możliwości rozwojowych kolejnym pokoleniom? Odpowiedź na powyższe pytania często jest krótka i brzmi NIE. – Żyjemy na kredyt kolejnych pokoleń, często odbierając im te zasoby, które będą im w przyszłości potrzebne – mówi Izabela Van den Bossche, wiceprezes do spraw komunikacji City Solutions Fortum.

Zgodnie z misją „Dla Czystszego Świata” Fortum, europejski lider we wdrażaniu innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań energetycznych, od lat wspiera przedsięwzięcia, których celem jest wdrażanie czystych technologii oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. Tego typu działania prowadzi między innymi we Wrocławiu, wspierając edukację pro-środowiskową w ramach programu „Wrocław. Tu żyję, tu oddycham” a także w Zabrzu, gdzie w ubiegłym roku firma uruchomiła nowoczesną elektrociepłownię opalaną nie tylko węglem, ale także pochodzącym z odpadów paliwem alternatywnym czyli RDF.

– Rośnie konkurencja ośrodków miejskich o ludzi. Im bardziej rozwinięty jest kraj, tym bardziej przyjazne są jego miasta. Polacy także chcą żyć w zielonych przyjaznych miastach. Oczekują energetyki nowoczesnej, czystej, ekologicznej, przyjaznej otoczeniu, ograniczającej zanieczyszczenie powietrza. O takiej energetyce mówi i myśli Fortum i co najważniejsze – wprowadza to w życie – podkreśla Van den Bossche.

Dowodem na poparcie tych słów może być wspomniana elektrociepłownia w Zabrzu, która zastąpiła wyeksploatowane jednostki opalane węglem, znacznie przyczyniając się do poprawy jakości życia nie tylko w Zabrzu ale także w sąsiednim Bytomiu, który również jest ogrzewany dzięki nowej elektrociepłowni. Dzięki nowej  instalacji emisja pyłów do atmosfery spadła ponad 11-krotnie, a dwutlenku siarki ponad 7-krotnie.

–  Nowa EC Zabrze to inwestycja  potrzebna miastu i jego mieszkańcom, wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez władze samorządowe na rzecz poprawy jakości życia i rozwoju gospodarczego. Właśnie tak działamy, dając miastom szansę na zrównoważony rozwój – podsumowuje Van den Bossche.