komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Częstochowie

09 Maj 2019, 13:28

W zakończonym właśnie sezonie zimowym firma Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej i elektrociepłowni w Częstochowie, dostarczyła łącznie ok. 1,455 mln GJ ciepła. Inwestycje przeprowadzone w mieście objęły między innymi modernizację sieci oraz podłączanie nowych obiektów i kosztowały łącznie ok. 5,8 mln złotych.

Od października minionego roku do marca br. Fortum dostarczyło w Częstochowie łącznie ok. 1,455 mln GJ ciepła – o ok. 8% (ponad 122 000 GJ) mniej niż w poprzednim okresie grzewczym i mniej o ok. 4% niż średnia za wcześniejsze 4 sezony. Zmianę tę można tłumaczyć cieplejszą zimą oraz rosnącą wciąż świadomością częstochowian w kwestii gospodarowania ciepłem, jak również wyposażeniem węzłów w moduły dwustronnej komunikacji i kontroli parametrów węzłów przez odbiorców. Najwięcej ciepła, bo aż 14 483 GJ, Fortum dostarczyło mieszkańcom Częstochowy 24 stycznia 2019.

Kompleksowy pakiet inwestycyjny realizowany przez Fortum w Częstochowie w 2018 r. miał na celu zwiększenie efektywności produkcji energii i poprawę jakości powietrza w mieście. Jedną z najważniejszych inwestycji była budowa instalacji odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin kotłów szczytowych na terenie elektrociepłowni przy ulicy Rejtana.

Ponadto Fortum kontynuowało rozbudowę i rozwój sieci ciepłowniczej w mieście, modernizując infrastrukturę w rejonie ulic Okólnej, Obrońców Westerplatte, Kiedrzyńskiej, Słowackiego, Równoległej, Jagiellońskiej, Zamenhoffa, Alei AK i Alei Pokoju, a także podłączając do sieci kolejnych 27 obiektów przy ulicach: 3 Maja, Łódzkiej, Rejtana, Świętokrzyskiej, Szymanowskiego, Gwiezdnej, Sułkowskiego, Poleskiej, Mościckiego, Legionów, Sikorskiego, Korczaka, Dmowskiego, Krakowskiej, Augustyna, Lipowej, Mielczarskiego, Garibaldiego, al. NMP i Alei Niepodległości. Łączna moc nowych przyłączy sięga ponad 3,5 MW.

W 2018 r. Fortum zainwestowało w Częstochowie łącznie 5,8 mln złotych – 2,8 mln złotych w modernizację sieci i węzłów c.o. oraz 3,0 mln złotych w rozwój sieci ciepłowniczej.

– Działania Fortum w Częstochowie skupiają się na poprawie efektywności produkcji energii i jakości powietrza. Pragniemy zapewniać mieszkańcom Częstochowy bezpieczne źródła ciepła, a także powietrze wolne od smogu. Dlatego nieustannie modernizujemy i rozbudowujemy sieć ciepłowniczą. Rozpoczęte prace będziemy kontynuować w bieżącym roku na jeszcze większą skalę, by kolejną zimę rozpocząć z jeszcze mniejszą liczbą indywidualnych pieców, a co za tym idzie ograniczoną niską emisją, która jest jednym z głównych powodów powstawania smogu – mówi Andrzej Żyła, główny specjalista ds. inwestycji Fortum.

W tym roku Fortum planuje dalsze inwestycje w sieć ciepłowniczą w postaci modernizacji i rozbudowy systemu. W planach jest podłączenie do sieci budynków zlokalizowanych w rejonie ulic: Nadrzecznej, Kisielewskiego, Pułaskiego, Sobieskiego, Poleskiej, Małopolskiej, Warszawskiej, Małej, Dekabrystów, Sikorskiego, Stary Rynek i Botanicznej. Przedsięwzięcie będzie kosztowało ok. 6 mln złotych.