komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy w Płocku

13 Maj 2019, 00:14

W kończącym się właśnie sezonie grzewczym firma Fortum, właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Płocku, dostarczyła mieszkańcom miasta ponad 1 416 000 GJ ciepła. Ponadto w roku 2018 Fortum zainwestowało w Płocku 13 066 000 złotych. Inwestycje objęły między innymi wymianę starych sieci pod modernizowanymi ulicami. Fortum planuje kontynuować swoje działania w roku 2019.

Sezon grzewczy dobiega końca. Wstępne podsumowanie wskazuje, że w trakcie ostatnich sześciu miesięcy Fortum dostarczyło ponad 1,416 mln GJ ciepła, czyli o ok. 5% mniej niż rok wcześniej (ponad 91 200 GJ) i o ponad 4% mniej niż średnia za poprzednie 4 sezony. Zmianę tę można tłumaczyć cieplejszą zimą i rosnącą wciąż świadomością płocczan w kwestii gospodarowania ciepłem. Największe zapotrzebowanie na ciepło w Płocku przypadło w dniu 24 stycznia 2019, kiedy to Fortum dostarczyło mieszkańcom miasta 12 709 GJ.

– Pragniemy zapewnić mieszkańcom Płocka bezpieczne i niezawodne źródło ciepła, dlatego stale rozbudowujemy i modernizujemy sieć ciepłowniczą. W 2019 roku będziemy kontynuować inwestycje, przyłączając do sieci kolejne obiekty, tak by kolejną zimę rozpocząć z jeszcze mniejszą liczbą indywidualnych pieców i palenisk, co przełoży się na lepszą jakość powietrza – mówi Rafał Ciesielski, kierownik sieci ciepłowniczej Fortum w Płocku.

W ramach stałego rozwoju sieci ciepłowniczej Fortum zmodernizowało system w rejonie ulic: Przemysłowej, Kołłątaja, Rozego, Łukasiewicza, Miodowej, Pięknej oraz 3 Maja. Ponadto do sieci podłączono 46 kolejnych obiektów położonych przy ulicach Nowy Rynek, Żyzna, Otolińska, Jana Pawła i Amii Krajowej. Nowe obiekty mają łączną moc ponad 8 MW. W sumie Fortum zainwestowało ponad 13 mln złotych w modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej (6 mln na modernizację i 7 mln na rozbudowę). Wśród najważniejszych projektów Fortum przeprowadzonych w Płocku wymienić należy podłączenie nowej hali produkcyjnej
firmy CNH.

W 2019 r. Fortum planuje dalszy rozwój i modernizację sieci ciepłowniczej, do której zostaną przyłączone kolejne obiekty przy ulicach Żyznej, Strzeleckiej i Jana Pawła. Planowane są także nowe przyłączenia przy ulicach Targowej i Otolińskiej.

Fortum często podkreśla, jak ważnym zadaniem jest tworzenie czystszego świata. Dlatego m.in. walka z przydomowymi źródłami ciepła, które często są nieprzyjazne dla środowiska jest dla firmy tak ważna. W ten sposób redukowana jest ilość emitowanych do środowiska gazów i pyłów, co znacząco wpłynąć może na poprawę powietrza, którym oddychamy.