komunikat prasowy

Fortum podsumowuje sezon grzewczy we Wrocławiu

21 Maj 2019, 11:21

Fortum, właściciel miejskich sieci ciepłowniczych we Wrocławiu, w kończącym się sezonie grzewczym dostarczyło mieszkańcom miasta ok. 5,8 mln GJ ciepła. Ponadto w minionym roku Fortum przyłączyło do sieci nowe obiekty i modernizowało istniejącą infrastrukturę, przeznaczając na rozwój sieci łącznie ponad 60 mln złotych. W roku 2019 firma planuje kontynuować inwestycje w stolicy Dolnego Śląska.

Od października minionego roku do marca br. Fortum dostarczyło we Wrocławiu łącznie ok. 5,8 mln GJ ciepła – o 5,5% (ok. 340 000 GJ) mniej niż w poprzednim okresie grzewczym oraz więcej o 0,4% niż średnia za wcześniejsze 4 sezony. Zmianę tę można tłumaczyć cieplejszą zimą, a także rosnącą wciąż świadomością mieszkańców miasta w kwestii gospodarowania ciepłem. W minionym sezonie grzewczym we Wrocławiu najzimniej było 22 stycznia 2019, kiedy średnia dobowa temperatura wyniosła -6,3ºC. Tego dnia Fortum dostarczyło wrocławianom 57 096 GJ. Z kolei największe zapotrzebowanie na ciepło wśród mieszkańców Wrocławia odnotowano 25 stycznia 2019, kiedy to Fortum dostarczyło 58 339 GJ.

W ramach prowadzonych na szeroką skalę inwestycji w 2018 r. zmodernizowano 4 km sieci ciepłowniczej i wybudowano 8 km nowej sieci. W efekcie inwestycji podłączono do sieci 139 nowych obiektów, dzięki czemu liczba odbiorców ciepła sieciowego wzrosła o ponad 15 tysięcy. Łączna moc nowych przyłączy wynosi 67 MW. Nowe przyłączenia do sieci umożliwiły likwidację około 1600 pieców i palenisk indywidualnych. Do końca 2019 roku Fortum planuje dalszą modernizację oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej m.in. na osiedlu Jagodno. Na te inwestycje firma przeznaczy ponad 84 mln złotych. Do tego momentu podpisano już ponad 80 umów na realizację przyłączeń w 2019 roku, a kolejne są w przygotowaniu.

Ponadto w ramach realizowanego już od lutego 2018 roku programu antysmogowego „Czysta Energia dla Wrocławia” Fortum w określonym obszarze centrum miasta podłączyło do sieci ciepłowniczej 42 budynki a kolejne 71 ma już podpisane umowy przyłączeniowe i trwa ich podłączanie. W ramach programu Fortum dofinansowuje również budowę wewnętrznych instalacji grzewczych w czterech kamienicach w centrum Wrocławia, inwestycja postępuje zgodnie z planem, dzięki temu w stolicy Dolnego Śląska wkrótce zniknie kolejnych 85 starych pieców grzewczych.