komunikat prasowy

Energetyka przyszłości

20 Sierpień 2019, 12:14

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery jest priorytetem w dobie postępujących zmian klimatu. Aby to zrobić, musimy opracować nowe, innowacyjne rozwiązania, które pomogą nam osiągnąć zeroemisyjność, a tym samym ograniczyć szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. Jednym z sektorów szczególnie wymagających nowych pomysłów jest energetyka.

Nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które przyczynią się do spowolnienia zmian klimatu pracują obecnie specjaliści z wielu dziedzin. Jednak to właśnie sektor energetyczny przyczynia się do produkcji dwutlenku węgla bardziej niż inne. Branża ta, wciąż oparta głównie na paliwach kopalnych, odpowiada za produkcję ok. 40% dwutlenku węgla wydzielanego do atmosfery na skutek działalności człowieka. Tymczasem globalne zapotrzebowanie na energię elektryczną wciąż rośnie, co jest nieodzownie związane z dynamicznym rozwojem gospodarczym. Innowacje dotyczące rozwoju produkcji prądu ze źródeł odnawialnych są więc jednym z największych wyzwań stojących przed całą branżą. Budowa odpowiedniej infrastruktury wiatrowej czy solarnej w słabiej rozwiniętych regionach świata (np. w Afryce) pozwala na zapewnienie energii elektrycznej w miejscach, w których nie była ona do tej pory dostępna, przyczyniając się jednocześnie do znacznej poprawy warunków życia.

– Mówiąc jednak o innowacjach w zakresie OZE, nie możemy się ograniczać tylko do samej produkcji prądu pochodzącego ze źródeł odnawialnych – podkreśla Mariusz Caliński z Fortum i dodaje, że chodzi także o zapewnienie stabilności dostaw energii wtedy, gdy np. wiatr nie wieje lub gdy słońca jest zbyt mało, by zasilić baterie. – Nasze badania idą w stronę zapewnienia dostępności energii pochodzącej z OZE niezależnie od warunków pogodowych. Rozwijamy projekty związane z magazynowaniem energii, a także tworzeniem narzędzi, które pomogą nam sterować stroną popytową np. nasz pilotażowy projekt wirtualnej elektrowni, który uruchomiliśmy w Finlandii.

Ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko służy także kontrola własnej konsumpcji energii elektrycznej i ciepła. Jest ona możliwa chociażby dzięki inteligentnym systemom monitoringu i sterowania. Systemy takie umożliwiają optymalizację zużycia prądu i ciepła, porównywanie swojego zużycia z danymi z przeszłości czy ze zużyciem innych użytkowników, a także wprowadzanie limitów zużycia prądu. W efekcie zużywamy energię bardziej świadomie, a co za tym idzie w mniejszych ilościach, ograniczając tym samym własny ślad węglowy.