komunikat prasowy

Fortum nabędzie udziały większościowe w Uniper w celu poprawy stabilności i przyspieszenia realizacji swojej strategii

08 Październik 2019, 13:29

•Fortum podpisało umowy z funduszami Elliott i Knight Vinke na zakup ponad 20,5% udziałów w Uniper za ok. 2,3 mld euro, w efekcie czego udział Fortum w Uniper wzrośnie do ponad 70,5%, a całkowita wartość inwestycji w Uniper wyniesie ok. 6,2 mld euro. •Zamknięcie transakcji wymaga uzyskania zezwoleń od właściwych organów w Rosji i Stanach Zjednoczonych. •Fortum planuje niezwłocznie mieć swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej Uniper proporcjonalnie do struktury własności. •Fortum dąży do strategicznej i operacyjnej współpracy z Uniper. •Fortum wyklucza umowę o dominację i/lub umowę o odprowadzenie zysków lub przymusowy wykup akcji przez okres co najmniej dwóch lat. •Fortum będzie respektować nabyte prawa pracowników Uniper i dąży do dalszego dialogu z przedstawicielami pracowników.

8 października 2019 r. Fortum podpisało umowy na zakup wszystkich udziałów będących w posiadaniu funduszy zarządzanych przez Elliott Management Corporation i jego jednostki stowarzyszone („Elliott”) oraz Knight Vinke Energy Advisors Limited i jego jednostki stowarzyszone („Knigt Vinke”), czyli ponad 20,5%. Fortum zapłaci ok. 2,3 mld euro za udziały, czyli 29,93 euro za jedną akcję. Po zamknięciu transakcji udział Fortum w Uniper wzrośnie do ponad 70,5%, a cała inwestycja w Uniper do ok. 6,2 mld euro, co oznacza średnią cenę nabycia 23,97 euro za jedną akcję.

– Transformacja sektora energetycznego wymagać będzie znacznych inwestycji w najbliższych dekadach – nie tylko w OZE, ale też w gaz, magazynowanie energii i inne elastyczne rozwiązania, które pomogą zapewnić bezpieczeństwo dostaw, a także działać na rzecz dekarbonizacji przemysłu, transportu i ciepłownictwa. Uważamy, że kompetencje obu firm w tym zakresie będą się idealnie uzupełniać – podkreśla Pekka Lundmark, prezes Fortum.

Więcej informacji: