komunikat prasowy

Nauka ekologii przez zabawę, czyli nowa akcja edukacyjna Fortum

30 Październik 2019, 13:19

Fortum rozpoczęło realizację programu edukacji ekologicznej dedykowanej uczniom wrocławskich szkół podstawowych. Od końca października br. do połowy czerwca pracownicy spółki będą regularnie przeprowadzać lekcje poświęcone gospodarce obiegu zamkniętego w lokalnych placówkach oświatowych. Firma planuje objąć programem prawie 300 dzieci w wieku 8-10 lat.

Spółka Fortum, będąca właścicielem wrocławskiej sieci ciepłowniczej, postanowiła rozwinąć zakres prowadzonych do tej pory działań z obszaru edukacji ekologicznej i w ramach kilkumiesięcznego programu uczyć najmłodszych mieszkańców miasta podstaw gospodarki obiegu zamkniętego. Celem akcji jest przede wszystkim zwiększenie świadomości dzieci w zakresie odpowiedniej segregacji śmieci oraz sposobów ponownego wykorzystania odpadów. Program warsztatów skupia się głównie na praktycznych aspektach problemu i zakłada naukę poprzez zabawę. Opracowali go młodzi pracownicy Fortum, którzy będą jednocześnie przeprowadzać lekcje. W akcji weźmie udział 9 wrocławskich szkół podstawowych.

Pracując nad programem lekcji chcieliśmy w niestandardowy sposób zachęcić uczniów do poszerzenia wiedzy na temat gospodarki obiegu zamkniętego. Ideą tego przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów poprzez ich wykorzystanie jako materiał w różnych procesach produkcyjnych. Dlatego samodzielnie stworzyliśmy grę planszową właśnie z odpadów, która w atrakcyjny sposób pozwoli edukować dzieci. Z kolei wybór najmłodszych mieszkańców jako adresatów naszych działań jest również nieprzypadkowy - wyższa świadomość kolejnego pokolenia to lepsza i czystsza przyszłość miasta – powiedziała Anna Pacia z Fortum, współorganizatorka akcji.

Lekcje poświęcone problemowi gospodarowania odpadami w ramach gospodarki obiegu zamkniętego to jedno z wielu działań edukacyjnych prowadzonych przez Fortum od lat we Wrocławiu. Firma organizowała m.in. takie wydarzenia jak festiwal Zero Waste Od Nowa czy tzw. plogging, czyli bieg połączony ze zbieraniem śmieci.  Była też obecna na organizowanej przez Urząd Miasta serii pikników Osiedla Nie Marnują, gdzie prowadziła warsztaty ekologiczne.