komunikat prasowy

Gospodarka obiegu zamkniętego po polsku. Najważniejsze wnioski z Kongresu GOZpodarka.

02 Listopad 2020, 00:00

Kongres GOZpodarka, zorganizowany 27 października przez Fortum, Instytut Jagielloński i Pracodawców RP w ramach Koalicji „Włącz Czystą Energię dla Polski” śledziło ponad 230 osób. Ze względu na sytuację epidemiologiczną kongres odbył się w całości online. Wśród panelistów znaleźli się przedstawiciele rządu, samorządu, biznesu i nauki. Uczestnicy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jaka powinna być droga Polski do gospodarki obiegu zamkniętego – jak wdrażać projekty GOZ w praktyce? Jak je finansować? Jaka powinna być rola państwa w tym procesie?

 Bez otoczenia regulacyjnego, bez wsparcia regulacyjnego nie będzie możliwe rozszerzenie gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). [..] We wrześniu 2019 r. Rada Ministrów przyjęła bardzo istotny dla wdrożenia GOZ dokument – Mapę Drogową GOZ, która stanowi jeden z projektów strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dokument powstał, bo gospodarki krajów członkowskich różnią się od siebie – nie istnieje jeden wzorcowy model wprowadzenia GOZ. Taki model każdy z krajów musi wypracować samodzielnie. I my także. – powiedział rozpoczynając kongres Zbigniew Gryglas, Wiceminister Aktywów Państwowych.

Uczestnicy dyskusji przedstawili kilka koncepcji wdrażania GOZ, które ich zdaniem mogą się w Polsce sprawdzić. O tym, jak w praktyce realizować inwestycje w zakresie GOZ, opowiedziały Pani Małgorzata Mańka Szulik, Prezydent Zabrza oraz Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. Komunikacji City Solutions w Fortum, przywołując współpracę przy uruchomieniu dwa lata temu w Zabrzu pierwszej w Polsce elektrociepłowni wykorzystującej paliwo alternatywne RDF.

Przykład naszej inwestycji w Zabrzu pokazuje jak dzięki owocnej współpracy można płynnie przejść przez konsultacje społeczne. Dostaliśmy w Zabrzu duże poparcie i zrozumienie. I tego właśnie trzeba – jeśli chcemy dalej rozwijać GOZ w całej Polsce, musimy rozmawiać na ten temat z władzami, mieszkańcami i innymi podmiotami. Dialog i edukacja to kluczowe elementy do skutecznego wdrożenia koncepcji GOZ w praktyce. – powiedziała Izabela Van den Bossche.

Ważnym aspektem w dyskusji o wdrażaniu innowacyjnych projektów GOZ w Polsce była kwestia ich finansowania. W tym kontekście Marcin Roszkowski, Prezes Instytutu Jagiellońskiego przedstawił koncepcję tzw. giełdy śmieci.

Energia elektryczna jest przedmiotem handlu na Towarowej Giełdzie Energii i ten system działa. To rozwiązanie może być do powtórzenia także na rynku odpadowym, chociaż oczywiście odpady są trudniejszym „towarem”. To dlatego, że mają różne charakterystyki. Jednak dobrze byłoby zobiektywizować cenę pozyskania różnych surowców. Dzięki temu instytucje finansowe mogłyby mocniej wchodzić w finansowanie tego typu inwestycji, a co za tym idzie sam rynek odpadowy zyskałby płynność finansową. – powiedział Marcin Roszkowski.

W dyskusji o modelu wdrażania GOZ do polskiej gospodarki nie mogło zabraknąć pytania o rolę państwa w tym procesie. Jak podkreślał Jacek Ławrecki, Dyrektor ds. Komunikacji Fortum powodzenie każdej inwestycji, szczególnie tak pionierskich jak te związane z GOZ wymaga stabilnego otoczenia biznesowego i prawnego. Takie przekonanie potwierdził także Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który przyznał, że w branży odpadowej za dużo jest przepisów, które są niejasne i powodują nadinterpretacje, dlatego proces legislacyjny w tym obszarze został podzielony na kilka płaszczyzn.

Oprócz dyskusji podczas kongresu miała miejsce także premiera raportu „Gospodarka obiegu zamkniętego w Polsce. Szanse i wyzwania.”. Raport jest dostępny do pobrania pod tym linkiem.