komunikat prasowy

Zmiany w IX edycji Fortum dla Śląskich Dzieci

12 Listopad 2020, 12:00

Fortum dla Śląskich Dzieci to projekt, którego podstawą są spotkania z rówieśnikami i trenerami, które krok po kroku przybliżają dzieci do spełniania swoich marzeń. Niestety trwająca epidemia koronawirusa sprawiła, że tegoroczna edycja projektu nie mogła zostać zorganizowana w takim kształcie jak dotychczas.

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie pozwala wskazać nawet przybliżonej daty, kiedy zajęcia w formie spotkań i warsztatów w grupie mogłyby się odbyć. Organizatorzy programu Fortum dla Śląskich Dzieci nie chcą trzymać dzieci w niepewności i przekładać ewentualnych spotkań na kolejne, odległe terminy. Z tego powodu IX edycja projektu w dotychczasowym kształcie, tj. serii spotkań i warsztatów nie odbędzie się. Aby w jakimś stopniu zrekompensować dzieciom brak zajęć, Fortum przekaże każdemu z 94 uczestników projektu tablet.

Doposażenie dzieci w dodatkowy sprzęt jest szczególnie istotne pod kątem wprowadzonych w zeszłym tygodniu nowych obostrzeń, związanych z sytuacją epidemiologiczną w Polsce – nauka zdalna została przedłużona do końca listopada. Dla wielu rodzin to duże wyzwanie – nie tylko pod kątem organizacyjnym, ale także jeśli chodzi o dostępny sprzęt.

***

Fortum dla Śląskich Dzieci to program realizowany od 2012 roku. Wspiera dzieci i młodzież, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i wyrównuje ich szanse na lepszą przyszłość. Dotychczas wzięło w nim udział łącznie ponad 1000 uczestników, z których prawie 500 nagrodzono indywidualnymi stypendiami. Program został objęty honorowym patronatem Prezydent Miasta Zabrza oraz Prezydenta Miasta Bytomia.